10.10.2014
Iegādāsies skaņu aparatūru Turnas tautas namam un Saietu namam Lugažu muiža

2014.gada oktobrī uzsākta projektu „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” un „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam „Lugažu muiža”” īstenošana. Projektu mērķis ir iegādāties un uzstādīt mūsdienu prasībām atbilstošu skaņu aparatūru, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi, veicinot Valkas novada pagastu tautas namu kā lokālu kultūras centru attīstību.

 

Projekta „Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas namam” ietvaros tiks iegādātas aktīvās skandas, aktīvie subbasi, mikserpults, radio mikrofoni, mikrofona statīvs, tumbu statīvi un akustisko sistēmu savienošanas vadi. Projekta kopējās izmaksas 4595,58 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 3000,00 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 2700,00 EUR.

 

Projekta „Skaņas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam „Lugažu muiža”” ietvaros tiks iegādātas aktīvās skandas, aktīvie subbasi, radio mikrofoni, tumbu statīvi un akustisko sistēmu savienošanas vadi. Projekta kopējās izmaksas 3262,16 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 2478,51 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 2230,66 EUR.

 

Projekti tiek realizēti ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1. rīcības „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.