10.06.2021
Ērģemes bruņinieku pils biedrība īstenojusi projektu "Apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai"

 

Ērģemes bruņinieku pils Biedrība īstenoja Lauku atbalsta dienesta projektu “Apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai” (Nr. 19-09-AL12-A019.2201-000006). Projekta mērķis: apgaismojuma ierīkošana vēsturiskas vieta izcelšanai un pasākumu organizēšanai.

 

Projekta ietvaros izbūvēti apgaismes stabi pie Ērģemes pilsdrupām. Apgaismojums ir pie piebraucamā ceļa un apgaismo mūra daļas. Pilsdrupu pagalma daļā izbūvēti noņemami balsti, kuri tiek uzstādīti uz pasākumiem, lai varētu, izvietot lampu virteni, nodrošinot apgaismojumu pasākumu laikā.

 

Projekta attiecināmās izmaksas 19 814.20 EUR. Eiropas savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 17 832.78 un Valkas novada domes līdzfinansējums 1 981.42 EUR.

 

Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības “Vides sakārtošana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jānis Biezais

Ērģemes bruņinieku pils valdes priekšsēdētājs

Mob.tālr. 26556346

E-pasts: ergemespils@inbox.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.