28.10.2020
Īstenots projekts “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”

Būvniecības darbi projektā “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” noslēdzās jau 2020. gada 28. augustā. Būvniecības darbus veica SIA “MJ Eirobūve”. Tagad tiek gatavota visa nepieciešamā dokumentācija iesniegšanai LAD, lai projekts skaitītos pilnībā īstenots un nodots.

 

Projekts “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” (Nr. 19-09-AL12-A019.2202-000006) tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekta ietvaros tika nomainīti esošie logi un durvis pirmā stāva telpām. Veikts kosmētiskais remonts, uzstādīts apgaismojums un jauna elektrība, kā arī salabots jumta segums ēkas daļai, zem kuras atrodas petanka laukumi. Papildus tika uzstādīts infrasarkano staru sildītājs, lai varētu apsildīt telpas.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 28709,44 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 25838,50 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2870,94 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja: sporta klubs “Petanks Ērģeme”

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.