04.12.2018
Izsludināts atklāts konkurss plānotajiem būvdarbiem ražošanas ēkas būvniecībai Kārķos


 

Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “GEO Consultants” izstrādāja būvprojektu “Ražošanas ēka "Zaļkalni", Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads” un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu “Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība”, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 21.decembris.

 

Ražotni plānots izbūvēt bijušās Kārķu ciema centrālās Katlu mājas vietā. Būvprojekts paredz pārbūvēt esošo ēku par ražošanas funkcijai piemērotu ēku. Ēkas 3. stāvu plānots demontēt un atjaunot sākotnējā apjomā (dēļ sliktā tehniskā stāvokļa), saglabāt esošās dzelzsbetona konstrukcijas 1. stāva daļā, kā arī saglabāt daļu pašnesošo ārsienu, piebūvējot klāt ražošanas telpas. Ēkas piebūve tiek plānota kā angāra tipa ēka ar nesošo metāla karkasu, ar stabveida pamatiem un cokola sijām, un sendvičpaneļu sienām un jumtu. Ēkas kopēja platība plānota 1572m2 – paredzot ražošanas telpas, noliktavas, ofisu un tehniskās telpas.

 

Projektu "Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā" plānots veikt ERAF līdzfinansētas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Valkas novada domes precīzas kopējās projekta faktiskās izmaksas un pašvaldības līdzfinansējums būs zināms, kad tiks izvērtēti iepirkumā saņemtie piedāvājumi un noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu.

 

ERAF līdzfinansējums ir 208 182,69 EUR, un snieguma rezerve 262 141,23 EUR., valsts budžeta dotācija ir 22 242,27 EUR.

 

Pēc projekta realizācijas plānots Valkas novada domei piederošo ēku un zemi nodot nomas izsoles kārtībā uzņēmējam.

 

 

Toms Simtiņš

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

Tālr.: 64722236

e-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.