04.07.2016
J.Cimzes Valkas mūzikas skolai jaunas digitālās klavieres

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola 2016.gada jūnija mēnesī īstenoja projektu “Mūzikas instrumentu iegāde J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai”. Projekta laikā tika iegādātas digitālās klavieres Casio. Projekts īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstu. Kopējās projekta izmaksas EUR 998.20, t.sk., VKKF finansējums EUR 900.00. 

 

Tā kā mūzikas skola aktīvi iesaistās vietējās kultūras dzīvē un tiekam aicināti uzstāties dažādās vietās un iestādēs, kurās nav klavieru, tad ar projekta palīdzību iegādātais instruments atrisinās problēmu, un mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi būs pieejami visiem sabiedrības slāņiem. Turpmāk mūzikas skolai būs iespēja koncertēt brīvā dabā bērnu pasākumos vasaras laikā, visos gadalaikos iestādēs, kurās nav klavieru. Mūzikas skolai ir laba sadarbība ar Valkas Mākslas skolu, turpmāk varēsim papildināt izstāžu atklāšanas un citus pasākumus ar muzikāliem priekšnesumiem. Ar paplašināto koncertēšanas iespēju Mūzikas skolas audzēkņi ar savu sniegumu iepriecinās vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus.

 

Informāciju sagatavoja: Līga Veinberga, J.Cimzes Mūzikas skolas direktore

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.