17.04.2020
LAD apstiprina biedrības “Mednieku klubs EZERKALNI” projekta iesniegumu

Biedrība “Mednieku klubs EZERKALNI” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” LEADER programmā.

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekts tiks īstenots no 2020. gada 16. aprīļa līdz 2020. gada 31. augustam. Projektu plānots realizēt Ērģemes pag., “Omuļi”. Projekta ietvaros plānots iegādāties vienu šaušanas stendu ar kustīgo mērķi un vienu pneimatisko ieroci, mednieku vajadzībām, kā arī iegādāto inventāru varēs izmantot Valkas novada domes šautuve sacensību un treniņu vajadzībām (varēs izmantot skolnieki, Valsts un pašvaldību policija, robežsardze, zemessardze, mednieki un dažādu sacensību dalībnieki). Ar Valkas novada domes šautuvi ir parakstīts nodomu protokols par sadarbību nākotnē.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1691,58 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 1522,42 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 169,16 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja: mednieku klubs “Ezerkalni"

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.