23.08.2019
LAD apstiprina četrus Valkas novada domes projekta iesniegumus

 

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināti pašvaldības iesniegtie projekti LEADER programmā, kurus plānots īstenot Kārķos. Projekti tiks īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektus apstiprināšanai ir virzījusi biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

1. Projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” mērķis ir palielināt lauku iedzīvotāju drošību un aizsardzību nelaimes gadījumā, kā arī veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās brīvprātīgās sabiedriskās aktivitātes tā veicinot pašapziņu par drošības nozīmību partnerības teritorijā. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, nodrošinot drošu vidi pagasta iedzīvotājiem. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 15. jūlijam. Projekta ietvaros ir plānots veikt logu un durvju nomaiņu DEPO ēkai, kā arī iegādāties apkures katlu un ugunsdzēsības inventāru (šļūtenes, spiedvada atslēgas, šļūteņu turētājus, stobrus, ūdens savācējus, spiedvadus, darba apģērbu (ķiveres un cimdus), kaprona trosi, degvielas kannas, ķēdes motorzāģi u.c.). Projekta kopējās izmaksas ir 16 324,25 EUR, attiecināmās izmaksas veido 15 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1500,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām un 1324,25 EUR neattiecināmās izmaksas.

 

2. Projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, dabas izzinošas un kvalitatīvas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā, izvietojot dabas takā "Lustiņdruva" piecus oriģinālus vides objektus. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 1. jūnijam. Projekta teritorijā plānots uzstādīt dēļu laipu 94 metru garumā. Gar laipas malām 10 informatīvi elementi par dažādu zvēru pēdām, kas dzīvo Lustiņdruvā un 1 atraktīvs stends par apkārtnē dzīvojošo putnu spārnu lielumu izzināšanu. Lai meža izzināšanu un iešanu padarītu atraktīvāku, plānotas arī 3 brīvdabas konstrukcijas ar šķēršļu elementiem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8248,60 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 7423,74 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 824,86 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

3. Projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” mērķis ir veicināt izklaides, sporta, atpūtas un tūrisma attīstību Kārķu pagastā, Valkas novadā un visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā, izveidojot piemērotu infrastruktūru un izbūvējot mūsdienīgu, drošības standartiem atbilstošu atpūtas un rotaļu laukumu. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem. Nodrošināt labiekārtotās infrastruktūras objekta pieejamību visiem pagasta iedzīvotājiem, īpaši bērniem vecumā no 3 līdz 15 gadiem. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 15. jūlijam. Projekta ietvaros plānota esošo rotaļu elementu demontāža un pārvietošana, esošo elementu atjaunošana, jaunu atpūtas solu uzstādīšana, drenāžas izbūve, bruģētu celiņu izveide, apgaismojuma izveide, sajūtu takas ierīkošana, volejbola laukumu sakārtošana un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana. Projekta kopējās izmaksas ir 37 539,50 EUR, attiecināmās izmaksas veido 15 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1500,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām un 22 539,50 EUR neattiecināmās izmaksas.

 

 

4. Projekta “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei” mērķis ir iegādāties un uzstādīt gaismu necaurlaidīgas žalūzijas un projektoru, tādā veidā labiekārtojot Kārķu tautas nama zāli. Nodrošināt estētisku vidi dažāda vecuma iedzīvotāju iepazīstināšanai ar novitātēm kultūrā un citās darbības jomās; izpratnes veidošanu par dažādiem kino žanriem; atbalstu filmu producentiem, semināru un citu pasākumu organizatoriem, dodot iespēju parādīt kvalitatīvas videoprojekcijas un attēlus. Projektu plānots īstenot līdz 2019. gada 30. decembrim. Projekta ietvaros plānots iegādāties mūsdienīgu un kvalitatīvu projektoru un uzstādīt 14 gaismu necaurlaidīgas žalūzijas, lai telpās varētu rīkot dažāda profila kultūras pasākumus, seminārus, dažādus tematiskos pasākumus ar videoprojekcijas izmantošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5274,39 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4746,95 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 527,44 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta vadītājs šajos projektos: Toms Simtiņš

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.