30.08.2016
LAD apstiprina divus projektu iesniegumus

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju par diviem Lauku atbalsta dienesta apstiprinātiem LEADER projektu iesniegumiem. Projektu nosaukumi ir: “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” un “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā”, kurus izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, projektu koordinatore Gunta Smane.

 

Projekti tiks īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” tiks īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim.

Šī projekta mērķis ir rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīves - veidam un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar bērniem. Tīkla – piramīdas uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā būs kā papildinājums - labiekārtojums biedrības "Vijmalieši" 2013. gadā ar LEADER finansējumu izbūvētam rotaļu laukumam projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā”.

 

Projekta kopējās attiecīnāmās izmaksas ir 5024 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4521,60 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 502,40 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Cenu aptaujā ar zemāko cenu uzvarēja un līgums par piegādi un uzstādīšanu tiks slēgts ar SIA “KSIL”. SIA “KSIL” ir lielākais bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma pārstāvis Baltijā, kas veiksmīgi darbojas jau 14 gadus.

 

Projekts “Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā” tiks īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

 

Šī projekta mērķis ir izveidot amatniecības iemaņu apguves centru Mierkalna tautas namā ar iespēju apgūt prasmes šūšanā, aušanā un mājsaimniecībā.

 

Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, Mierkalna tautas namā tiks atjaunotas un aprīkotas ar pagasta iedzīvotāju inventāru (stelles, šujmašīna, plīts u.c.) 3 telpas brīvā laika pavadīšanai.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 16903.61, tai skaitā ELFLA finansējums ir EUR 15213.25 jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 1690.36 apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Lai noslēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu, tiks veikta aptauja.

 

 

Informāciju sagatavoja: Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.