28.10.2020
Lustiņdruvas projekts tuvojas noslēgumam

Valkas novada dome īsteno projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā, un projekts tuvojas noslēgumam. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem.

 

Projekta teritorijā tiek aktualizētas abas Lustiņdruvas takas kartes, uzstādīti 6 jauni vides objekti (Meža lineāls, meža kalkulators, meža tālskatis un 3 ģeometriskās mēbeles), kas ļaus aizraujošā veidā apgūt, atcerēties un atsvaidzināt matemātikas zināšanas. Tiek uzstādīti arī 3 informācijas stendi, kur būs īss apraksts kā rīkoties ar vides objektiem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4957,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4461,30 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 495,70 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Zemsliekšņa iepirkuma procedūras ceļā tika noskaidrots uzņēmums, kas veic projekta ietvaros plānoto aktivitāšu izpildi - SIA “SS-BŪVE”.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.