18.05.2020
Noslēgts līgums par dienas aprūpes centra izbūvi

 

2020. gada 18. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Metāla Alianse” par dienas aprūpes centra izbūvi, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvuzraudzību šim objektam veiks Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “SCO Centrs”.

 

Dienas aprūpes centra telpās (Rūjienas ielā 3E) būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Lai varētu kvalitatīvi sniegt aprūpes pakalpojumus centra telpās, būvniecības procesā ir paredzēts veikt šādus būvniecības darbus: pārbūvētas esošās telpas, izbūvēta vingrošanas zāle, kopēja atpūtas telpa, noliktavas telpa, trīs nodarbības telpas, telpa personālam, darbnīca ar virtuves zonu, tualetes telpas, dušas telpa un garderobe.

 

Dienas aprūpes centra pakalpojuma izveide ir tikai viena daļa no projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) paredzētā, bez dienas aprūpes centra pakalpojuma izveides, vēl paredzēts izveidot šādus jaunus pakalpojumus:

1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka);

2. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka);

3. Jauniešu mājas pakalpojums (Varoņu iela 40, Valka).

 

Šī projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 655 971,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 655 971,00 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 73 796,74 EUR attiecināmajām izmaksām.

 

 

Foto: I. Leitis

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.