07.08.2020
Noslēgts līgums par grupu dzīvokļu izbūvi, un būvniecības darbi jau ir uzsākti

 

2020. gada 27. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Valkas būvnieks” par telpu pārbūvi grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidi Tālavas ielā 33, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvuzraudzību šim objektam veic SIA “Marčuks” un autoruzraudzību veic SIA “REM PRO”.

 

Grupu dzīvokļos (Tālavas ielā 33) būs iespējams izmitināt 16 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Lai varētu kvalitatīvi un pilnvērtīgi sniegt esošo pakalpojumu, tiks izbūvēti 8 divistabu dzīvokļi, t.sk. viens dzīvoklis 1. stāvā personai ar kustību traucējumiem. Katrā dzīvoklī būs vieta divām personām, katrai personai sava istaba, taču virtuve, labierīcības un gaitenis būs kopējs. 1. stāvā atradīsies arī personāla telpa, darbinieka atpūtas telpa un virtuve, atpūtas telpa ēkas iemītniekiem, veļas telpa, noliktava un labierīcības. 2. stāvā būs kopīga pasākumu zāle visiem ēkas iemītniekiem un trīs dzīvokļi. 3. stāvā būs četri dzīvokļi.

 

 

Grupu dzīvokļu pakalpojuma izveide ir otrā daļa no projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) paredzētā. Iepriekš jau tika ziņots, ka ir uzsākti būvniecības darbi dienas aprūpes centra pakalpojuma izveidei, vēl atlicis uzsākt darbus pie pēdējā plānotā pakalpojuma izveides šī projekta ietvaros - Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka).

 

Šī projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 655 971,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 655 971,00 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 73 796,74 EUR attiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.