25.02.2020
Pabeigta Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve

Ir pabeigti būvdarbi projektā “Grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā” (Nr.19-09-A00702-000001), tas ir, ir pārbūvēti sekojošu grantsceļu posmi: Ērģemes pagasta "Liepiņas – Dzelzītes" – 1 km, Valkas pagasta "Sprīdīši – Roņi" – 1  km, Vijciema pagasta "Žūri – Skripsti – Sūbri " - 1 km, Zvārtavas pagasta "Mierkalns-Būdas" – 2 km.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 583697, tai skaitā attiecināmās izmaksas - EUR 526538.39, no kurām ELFLA līdzfinansējums - EUR 473884.53 vai 90 % no attiecināmām izmaksām.

 

Ceļu pārbūvi veica apvienība SIA “Valkas ceļi” un SIA “Valkas meliorācija”, autoruzraudzību  -  SIA “Ceļu komforts” un būvuzraudzību – Andris Rozītis.

 

Kopējais Valkas novadam paredzētais ELFLA finansējums pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros bija 0.97 miljoni EUR. Šī pasākuma ietvaros Valkas novada dome laikā no 2017.gada līdz 2018.gadam veica grantsceļu "Pedele - Ķeizarpurvs" - 1,34 km, "Tūži - Stimperi" - 2,06 km, "Arnieki - Meiši" - 1,3 km, "Priedītes - Vīciepi" - 0,103 km un "Akmentiņi - Liepkalni" - 0,45 km pārbūvi.

 

Grantsceļu atjaunošana tiek veikta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros un ir līdzfinansēta no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Programmas mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Valkas novada pagastu teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

vadītāja

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta.smane@valka.lv

 

 

Ceļš "Sprīdīši - Roņi"

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.