14.12.2020
Pabeigti būvdarbi Ausekļa ielas atjaunošanai Valkā

 

 

2020. gada novembrī pabeigti Ausekļa ielas posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa 56, Valkā seguma atjaunošanas būvdarbi, kas tika īstenoti Eiropas Savienības fonda projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/005) ietvaros.

 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

 

Būvdarbus veica uzņēmums SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113 (kopējā līgumcena bez PVN 67 930,00 EUR) un būvdarbu būvuzraudzību IK A.Rozītis, reģ. Nr. 44102038186 (kopējā līgumcena bez PVN 800,00 EUR). Būvprojekta izstrādātājs SIA “Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, (kopējā līgumcena bez PVN 4 637,43 EUR).   

 

Projekts īstenots 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2.atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Kopējās izmaksas 88 774,59 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 75 408,49 EUR. 64 097,22 EUR ir ERAF finansējums, 3 393,38 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 21 283,99 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.