28.10.2020
Ražošanas teritorijas būvniecības darbi Kārķos vēl joprojām norit

Būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros joprojām turpinās. Iepriekš jau ziņojām, ka uzņēmums SIA “BAZALTS” 15. aprīlī lūdza pagarināt līguma izpildes termiņu par 4 mēnešiem. 28. augustā uzņēmums atkārtoti lūdz līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2020. gada 25. novembrim. 31. augustā tika parakstīta Vienošanās Nr.3 par līguma termiņa pagarinājumu.  Līdz šim padarītie darbi procentuāli ir aptuveni 55% no visiem objektā paredzētajiem darbiem. Ir cerība, ka uzņēmums šoreiz iekļausies plānotajos termiņos un pabeigs teritorijas būvniecības darbus. Pēdējā laikā veiktie darbi: ieklāts asfalta un bruģa segums, izbūvēts jumts. Pašlaik tiek izbūvēta ventilācija, siltumtrase un elektrība, un veikti iekšdarbi. Tiek gaidīta logu un kāpņu montāža.

 

Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”. Būvdarbu autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants”.

 

Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pagasts, Valkas novads. Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 19. februāra līdz 2021. gada 18. februārim.

 

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 402 282,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās izmaksas 364 529,77 EUR. 208 182,69 EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR attiecināmajām izmaksām un 364 529,77EUR neattiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.