20.11.2018
Sadarbība pārrobežu nodarbinātības veicināšanai

     

 

Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondam, Valkas novada pašvaldībai un Valgas pilsētas valdei vairāku gadu laikā ir izveidojusies cieša savstarpējā sadarbība. Lai uzlabotu Valkas un Valgas, iedzīvotāju labklājības līmeni un veicinātu uzņēmējdarbības vides konkurētspējas paaugstināšanu, nodarbinātības dienesti un abas pašvaldības regulāri meklē un piesaista papildu finanšu instrumentus reģiona attīstīšanai. Par veiksmīgu piemēru ir uzskatāma partnerība Eiropas Savienības (ES) sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija ietvaros.

 

Ekonomiskā izaugsme nav iedomājama bez nodarbinātības veicināšanas, tāpēc kopš 2017. gada 1. augusta Valkā un Valgā tiek īstenots programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”.

 

„Valka un Valga ir viena pilsēta - divas valstis. Brīva darbaspēka kustība, kas ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, ir Valkas un Valgas iedzīvotāju ikdiena. Tāpēc, lai attīstītu darba tirgu un sniegtu atbalstu darba ņēmējiem un darba devējiem šajā pārrobežu teritorijā, notiek cieša Latvijas un Igaunijas nodarbinātību dienestu un abu pilsētu pašvaldību sadarbība. Īstenojot pārrobežu nodarbinātības veicināšanas projektu, mums ir kopīgi uzdevumi un mērķi – palīdzēt darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētājiem atbilst darba devēju prasībām un iekļauties pārrobežu darba tirgū. Mēs esam ieinteresēti konstruktīvā līdzdarbībā, dialogā un jaunu partneru – abu valstu darba devēju – iesaistē,” stāsta NVA direktore Evita Simsone.

 

Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” mērķis tiek sasniegts, veicinot savstarpējo abu valstu darba devēju un darba meklētāju klātienes dialogu gan „Līvonijas darba tirgū”, kas pārmaiņus tiek rīkots Valkā un Valgā, gan pasākumā „Uzņēmēju brokastis”. Savukārt tādas aktivitātes kā Informatīvās dienas, Praktiskie semināri un daudzas citas sniedz darba meklētājiem aktuālo informāciju par darba iespējām abās valstīs un palīdz veidot izpratni par Igaunijas un Latvijas kultūras, darba vides, darba attiecību tiesisko regulējumu, sociālās aizsardzības sistēmas atšķirībām un īpatnībām. Pārrobežu nodarbinātības projekts vēl vairāk veicina nodarbinātības dienestu un pašvaldību sadarbību informācijas apmaiņas jomā, kā arī rada iespēju savstarpēji mācīties un apgūt labo praksi.

 

Lai nodrošinātu projekta pilnīgāku mērķa sasniegšanu pārrobežu nodarbinātības veicināšanas jomā, šobrīd norisinās aktīvs darbs pie tā, lai Valkas un Valgas iedzīvotājiem piedāvātu pavisam jaunus pakalpojumus, kas paaugstinātu darba ņēmēju konkurētspēju pārrobežu darba tirgū, pilnveidojot viņu profesionālās zināšanas un komunikācijas prasmes. Laipni aicinām Valkas, Valgas un tuvāko novadu iedzīvotājus pieteikties mentoringa* aktivitātēm un latviešu valodas apmācībām!

 

.

NVA mentoringa aktivitāšu mērķa grupa ir divdesmit pieci Igaunijas iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso robežu, lai strādātu pie Latvijas darba devējiem. Mentorings vērsts uz Igaunijas iedzīvotāju komunikācijas spēju attīstīšanu, latviešu valodas apguvi, profesionālo iemaņu un zināšanu pilnveidi. Mentoringa mērķis - paaugstināt Igaunijas iedzīvotāju pozīcijas Latvijas darba tirgū, izmantojot neformālo pieeju un sadarbojoties ar saviem darba kolēģiem. Šīs projekta aktivitātes ietvaros darbinieks, kurš iesaistīsies sava Igaunijas kolēģa apmācībā, par mentorēšanu, kas ilgs četrus mēnešus, varēs saņemt atalgojumu kopumā līdz 720 eiro apmērā (180 eiro mēnesī par viena darbinieka mentorēšanu).

 

Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds jau ir veiksmīgi īstenojis mentoringa aktivitātes, atbalstot Latvijas iedzīvotājus, kuri strādā pie Igaunijas darba devējiem. Šobrīd Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds piedāvā iespēju darba devējiem apmaksāt igauņu valodas apmācības tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri strādā Igaunijas teritorijā.

 

Lai pieteiktu dalību projektā un saņemtu atbalstu mentoringa aktivitātēm un latviešu valodas apmācībām, aicinām darba devējus un darba ņēmējus sazināties ar NVA Valmieras filiāles vadītāju Agru Spurdziņu, e-pasts: Agra.Spurdzina@nva.gov.lv, tālrunis: +371 64224241. Jautājumus par igauņu valodas apmācībām var adresēt Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda pārstāvei Monikai Toiger, Monika.Toiger@tootukassa.ee, tālrunis: + 372 614 2849 vai Merikei Metsavas, Merike.Metsavas@tootukassa.ee, tālrunis +372 766 6255.

 

 

* Mentorings ir attiecības, kas veidotas, lai nodotu specifiskas zināšanas un dzīves gudrības no vienas personas otrai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.