29.04.2022
Seminārs sistēmas un tīklu apsaimniekotājiem un uzturētājiem par projekta aktivitātēm un rezultātiem

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 2.maijā, plkst. 9.00, platformā zoom tiks rīktos seminārs sistēmas un tīklu apsaimniekotājiem un uzturētājiem par projekta nr. EKII-3/2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” aktivitātēm un rezultātiem.

 

Projekts tiek īstenots Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 318 549,92 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 306 493,00 EUR un neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums sastāda 70% no attiecināmajām izmaksām jeb 214 545,10 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums ir 104 004,82 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļas

projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

e-pasts: inga.aleksejeva@valka.lv

tel.nr. 26128051

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.