30.10.2019
Uzsākti būvdarbi projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” informācijas tehnoloģiju laboratorijas vienkāršotā atjaunošana

 

2019. gada 24. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Valkas būvnieks”, reģ. Nr. 44103038200, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas korpusā IKT (informāciju tehnoloģiju laboratorijas) vienkāršotā atjaunošana projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. 2019. gada 6. novembrī tiks uzsākti remontdarbi.

 

IKT laboratorijas atjaunošanas kopējās izmaksas ir EUR 23 290.42 (bez PVN).

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.