14.05.2020
Uzsākti darbi Kārķu atpūtas un rotaļu laukuma izveidošanai

 

 

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” (Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000001) īstenošanas un būvniecības darbus. Līgums par būvniecības darbiem ir noslēgts ar SIA “Warss+”. Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada 15. jūlijam.

 

Projekta mērķis ir veicināt izklaides, sporta, atpūtas un tūrisma attīstību Kārķu pagastā, Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā, izveidojot piemērotu infrastruktūru un izbūvējot mūsdienīgu, drošības standartiem atbilstošu atpūtas un rotaļu laukumu. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem.

 

Projekta ietvaros plānota esošo rotaļu elementu demontāža un pārvietošana, esošo elementu atjaunošana, jaunu atpūtas solu uzstādīšana, drenāžas izbūve, bruģētu celiņu izveide, apgaismojuma izveide, sajūtu takas ierīkošana, volejbola laukumu sakārtošana un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana. Projekta kopējās izmaksas ir 46 955,16 EUR, attiecināmās izmaksas veido 15 000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām, Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1500,00 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām un 31 955,16 EUR neattiecināmās izmaksas.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.