16.06.2020
Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība izstenojusi LEADER projektu par tautas tērpu iegādi Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem “Vainadziņš” un “Vendīgs"

 

Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īstenoja Lauku atbalsts dienesta projektu “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005). Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

 

Projekta ietvaros atjaunoti 3 pašdarbības deju kolektīvu tautas tērpi:

  • TDK "Vainadziņš" 1.-2. klašu grupai (10 meitenēm un 10 puišiem) – meiteņu vasaras varianta tautiskās kreklkleitas un lakatiņi, puišu vasaras varianta tautiskie krekli, pusbikses un lakatiņi, meiteņu sienamie vainagi (pārpieris);
  • TDK "Vainadziņš" 3.-4. klašu grupai (10 meitenēm un 10 puišiem) – meiteņu vasaras varianta tautiskās kreklkleitas un lakatiņi, puišu vasaras varianta tautiskie krekli, pusbikses un lakatiņi, meiteņu tautiskie ņieburi, brunči, jostas, sienamie vainagi (pārpieris) un pusgarās zeķes, puišu tautiskās vestes, pusbikses un pusgarās zeķes;
  • TDK "Vendīgs" (10 meitām) – meitu krekli, brunči, kaspīnes, ņieburi, pusgarās zeķes un pastalas.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 7 569,11 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6 812,20 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 756,91 EUR.

 

Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.