22.12.2014
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana

2014.gada 12.decembrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektā paredzētas šādas aktivitātes: ēkas ārsienu siltināšana, ēkas cokola un grīdas siltināšana no iekšpuses, jumta pārseguma siltināšana, koka un alumīnija profila logu nomaiņa, koka ārdurvju modernizācija, siltummezgla modernizācija, ēkas apkures sistēmas modernizācija, siltumapgādes un karstā ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa un ventilācijas sistēmas modernizācija. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 90 318.46 kgCO2/gadā.

 

Par projektā paredzēto būvdarbu izpildi ir noslēgts līgums ar SIA „YIT Celtniecība”, projekta būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA “Campaign” un autoruzraudzību – SIA „AG architecture”.

 

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 429 263,84 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 50 % no attiecināmajām izmaksām jeb 214 631,92 EUR. Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 5.kārtas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.