08.05.2020
Valkas novada dome ir saņēmusi Eiropas Komisijas piešķirto vaučeru Wi-Fi projekta īstenošanai

 

 

Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas ir saņēmusi Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas Wi-Fi savienojumu izveidošanu parkos, laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, veselības centros un muzejos visā Eiropā. Vaučera piešķirtais apmērs visiem ir vienāds – 15 000 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši no dotācijas nolīguma parakstīšanas dienas.

 

Valkas novada dome šo vaučeru plāno izmantot, lai īstenotu projektu “WiFi4EU Valkas novadā” (darbības Nr. 3-2019/035363-046819) un uzstādītu bezvadu ārtelpu un iekštelpu interneta piekļuves punktus un sniegtu bezvadu interneta pieeju Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijas sporta hallē un tās apkārtējā teritorijā (vasarā strītbola laukumi pie halles, skolas kalniņš un pludmales volejbola laukumi), kā arī Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijā un tās dārzā. Piekļūšana WiFi4EU tīklam būs bez maksas un bez ierobežojumiem.

 

 

 

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.