19.10.2020
Valkas novada dome uzsāk projekta “WiFi4EU Valkas novadā” īstenošanu


 

Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas saņēma Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Valkas novada dome šo vaučeru izmanto, lai īstenotu projektu “WiFi4EU Valkas novadā” (darbības Nr. 3-2019/035363-046819).

 

2020. gada 15. oktobrī tika parakstīts līgums ar SIA “Maksikoms” par projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu. Darbus plānots uzsākt skolnieku rudens brīvlaikā, lai netiktu traucēts vai apgrūtināts mācību process. Projekta ietvaros tiks izveidoti 5 ārtelpu un 8 iekštelpu bezvadu interneta piekļuves punkti. Bezvadu internets būs pieejams Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē un tās apkārtējā teritorijā (strītbola laukumi pie halles, skolas kalniņš un pludmales volejbola laukumi), kā arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un tās dārzā.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas Wi-Fi savienojumu izveidošanu parkos, laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, veselības centros un muzejos visā Eiropā. Vaučera piešķirtais apmērs visiem ir vienāds – 15 000 EUR. Projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši no dotācijas nolīguma parakstīšanas dienas.

 

Piekļūšana WiFi4EU tīklam būs bez maksas un bez ierobežojumiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.