2020. gada novembrī pabeigti Ausekļa ielas posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa 56, Valkā seguma atjaunošanas būvdarbi, kas tika īstenoti Eiropas Savienības fonda projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/005) ietvaros.   Projekta mērķis ir palielināt ...

14.12.2020

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus ...

10.12.2020

  Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās – tā skan vīzija, kuras ietvaros Vidzemes plānošanas ...

10.12.2020

  Projekta mērķis: Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003). Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti ...

10.12.2020

  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu tornis šajā gadā ir ieguvis jaunu izskatu. Tam ir izbūvēta jauna jumta konstrukcija un dakstiņu jumts, iebūvētas jaunas galvenās ieejas durvis, kā arī izbūvēta grīda 4.stāvā un uzstādīta zibensaizsardzība.   Torņa atjaunošanas darbus plānots pabeigt 2021. gada pirmajā ...

08.12.2020

  No 12. līdz 27. decembrim Valkā un Valgā (vai tikai vienā pilsētā) ikvienam ir iespēja doties orientēšanās piedzīvojumā svaigā gaisā ar savu mobilo tālruni un no jauna iepazīt dvīņu pilsētas.   Interreg Igaunijas-Latvijas programma kopā ar “Tūrists savā pilsētā” ir sagatavojusi un aicina ...

03.12.2020

  Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra būvdarbiem tuvojoties noslēgumam, aicināju Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli sniegt nelielu pārskatu par projekta ideju, gaitu un paveikto. Ceram, ka šī intervija sniegs iedzīvotājiem un citiem interesentiem nelielu ieskatu par šo unikālo ...

02.12.2020

  Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas saņēma Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Valkas novada dome šo vaučeru ...

24.11.2020

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ...

09.11.2020

  Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā notiek jau piekto reizi, un šogad piecas pašvaldības – Apes, Kuldīgas, Skrundas, Preiļu un Valkas novadi, - sadarbībā ar pašvaldībām no Austrumu partnerības valstīm īstenos dažādas attīstības sadarbības un izglītības aktivitātes no 14. līdz 29. ...

09.11.2020

Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā. Tādēļ visi ir laipni aicināti doties pastaigā pa Lustiņdruvas taku Kārķos, īpaši šajā periodā, kad nepieciešams ievērot piesardzības pasākumus saistībā ar ...

06.11.2020

2020. g. oktobrī ir noslēdzies projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos.    Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna ...

30.10.2020

    2020. gada 18. septembrī tika pabeigti būvniecības darbi Rūjienas ielā 3E, kur ir izveidots dienas aprūpes centrs. Dienas aprūpes centrā tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, telpās būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Būvniecības ...

28.10.2020

Būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros joprojām turpinās. Iepriekš jau ziņojām, ka uzņēmums SIA “BAZALTS” 15. aprīlī lūdza pagarināt līguma izpildes termiņu par 4 mēnešiem. ...

28.10.2020

Būvniecības darbi projektā “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” noslēdzās jau 2020. gada 28. augustā. Būvniecības darbus veica SIA “MJ Eirobūve”. Tagad tiek gatavota visa nepieciešamā dokumentācija iesniegšanai LAD, lai projekts skaitītos pilnībā īstenots un nodots.   Projekts ...

28.10.2020