2020. gada 18. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Metāla Alianse” par dienas aprūpes centra izbūvi, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvuzraudzību šim objektam veiks Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “SCO Centrs”. ...

18.05.2020

    Valkas novada dome ir uzsākusi projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” (Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000001) īstenošanas un būvniecības darbus. Līgums par būvniecības darbiem ir noslēgts ar SIA “Warss+”. Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada 15. jūlijam.   Projekta ...

14.05.2020

    Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas ir saņēmusi Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt ...

08.05.2020

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2020. gada aprīlī tiek uzsākti  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi.   Atjaunošanas būvdarbus veiks uzņēmums SIA “Warss+”, reģ. Nr. ...

21.04.2020

Biedrība “Mednieku klubs EZERKALNI” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” LEADER programmā.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ...

17.04.2020

Valkas novada dome īsteno projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000002) un darbi vēl joprojām turpinās. Ir noslēgts līgums ar Ivaru Pilskalnu par takas labiekārtošanu, jaunu elementu izgatavošanu un uzstādīšanu. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 1. ...

17.04.2020

  2020. gada 18. februārī starp Valkas novada dome un SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2020. gada aprīļa mēnesī.   Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanu ...

24.03.2020

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju, pasākums tiek pārcelts un nenoteiktu laiku!   Ģimenes, kuras atgriezušās Valkas novadā no ārzemēm, aicinām uz Lieldienu pasākumu Kārķos 2020. gada 12. aprīlī, kur kopā ar kārķēniešiem, Valkas novada vadību un speciālistiem būs iespēja plkst. 11.00 piedalīties ...

11.03.2020

  No marta līdz oktobrim notiek projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros paredzētie būvdarbi. Būvdarbu laikā paredzēti ievērojami satiksmes ierobežojumi Raiņa – Latgales – Rīgas ielu rajonā.   Automašīnu kustība tiks ierobežota Rīgas ielā (posmā no Latgales ...

02.03.2020

Ir pabeigti būvdarbi projektā “Grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā” (Nr.19-09-A00702-000001), tas ir, ir pārbūvēti sekojošu grantsceļu posmi: Ērģemes pagasta "Liepiņas – Dzelzītes" – 1 km, Valkas pagasta "Sprīdīši – Roņi" – 1  km, Vijciema pagasta "Žūri – ...

25.02.2020

Šobrīd ir izstrādāti trīs gatavi būvprojekti: 2019. gada 9. decembrī tika iesniegts izstrādāts būvprojekts Varoņu ielai 40 (Jauniešu mājas pakalpojums), 2020. gada 13. februārī tika iesniegts izstrādāts būvprojekts Rūjienas ielai 3E (Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem), 2020. ...

19.02.2020

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros februāra un marta mēnešos norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs:   Sākot ...

18.02.2020

  Arī 2020. gadu uzsākot turpinās būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Ražošanas ēkas “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecību veic uzņēmums ...

18.02.2020

  2019. gada 24. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Valkas būvnieks”, reģ. Nr. 44103038200, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas korpusā IKT (informāciju tehnoloģiju laboratorijas) vienkāršotā atjaunošana projektā “Vispārējās izglītības iestāžu ...

10.02.2020

  2018. gada 16. novembrī tika pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas ...

30.01.2020