14.06.2012
Drīzumā plānots pabeigt Rīgas – Zemgales ielu krustojuma rekonstrukciju

2010.gada 23.februārī Valkas novada dome parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 īstenošanu. Projekts ir atbalstīts ERAF 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi Valkas pilsētas tranzītielās.

 

Jau ziņots, ka 2011.gada nogalē Ceļu būves firma (CBF) „Binders” pabeidza 4,749 km tranzīta maršruta – Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielu rekonstrukciju. Līgumcena par iepriekšminēto tranzīta maršruta ielu rekonstrukciju bija zemāka kā plānots ERAF projektā. Ar mērķi – izmantot visu piešķirto finansējumu, Valkas novada dome LR Satiksmes ministrijai iesniedza grozījumus projektā un pieprasīja atļaut atlikušo finansējumu izmantot Rīgas un Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcijai.

 

Pēc SIA „Ceļu komforts” izstrādātā tehniskā projekta, Rīgas – Zemgales ielu krustojuma rekonstrukciju veic SIA „Limbažu ceļi”, būvuzraudzību – SIA „PRO VIA” un autoruzraudzību – SIA „Ceļu komforts”. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 30.jūnijam.

 

Papildus informācija

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478, 26463408        

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.