08.04.2022
Sagatavošanās līdzdalības budžetēšanai: rokasgrāmata iesācējiem, lietotājiem un ekspertiem

 

Projekta “Līdzdalības budžeta attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) partneri aicina iepazīties ar tiešsaistes rokasgrāmatu - zināšanu, prakšu un avotu apkopojumu, kas veltīts līdzdalības budžeta veidošanai. Tā ir īpaši izstrādāta pašvaldības iestāžu un aģentūru pārstāvjiem, kuru pārziņā ir sabiedrības līdzdalības jautājumi un līdzdalības budžetēšanas ieviešana, kā arī komunikācijas speciālistiem, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām, kas ir ieinteresētas jēgpilnas līdzdalības budžetēšanas veidošanā nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī. Tas ir vērtīgs resurss arī līdzdalības budžetēšanas pētniekiem.

 

Tiešsaistes rokasgrāmata ir rezultāts gandrīz trīs gadu kopdarbam, sadarbojoties projekta partneriem no Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Krievijas. Tā sekmē līdzdalības budžetēšanas koncepta atpazīstamību, atspoguļo labo praksi un dalās ar praktiskiem rīkiem un metodēm līdzdalības budžetēšanas ieviešanā un uzlabošanā. Rokasgrāmata ir strukturēta atbilstoši sekojošām tēmām:

01    Līdzdalības budžetēšanas skaidrojums – ievads līdzdalības budžetēšanas tipos un dizaina principos, labās prakses piemēri, veiksmes faktori un novērtēšana. Latviešu valodā pieejami noderīgi materiāli: līdzdalības budžetēšanas plāna vadlīnijas un apraksts par līdzdalības budžetēšanas veidiem.

02    Iedzīvotāju vajadzību izvērtēšana – iedzīvotāju aptaujas izstrādes principi vajadzību analīzei pirms līdzdalības budžetēšanas uzsākšanas, EmPaci projekta aptaujas rīks, Baltijas jūras reģiona valstu vajadzību analīze.

03    Līdzdalības budžetēšanas komunikācija un rezultātu izplatīšana – principi un soļi komunikācijas un rezultātu izplatīšanas stratēģijas izstrādē, ieinteresēto grupu analīze, komunikācijas tipi, stratēģiskās partnerības u.c. Latviešu valodā pieejama komunikācijas un rezultātu izplatīšanas rokasgrāmata.

04    Tehniskie rīki līdzdalības budžetēšanas dizainam – funkciju, rīku un atsauču arhitektūras apskats līdzdalības budžetēšanas platformas izstrādei, kā arī labā prakse un materiāli patstāvīgai izpētei.

05    Pilotprojekti – līdzdalības budžetēšanas status quo Baltijas jūras reģiona valstīs un pilotēšanas procesi EmPaci projektā (Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Krievijas piemēri).

06    Apmācību rokasgrāmata – vadlīnijas resursu apvienošanai un apmācību organizēšanai līdzdalības budžetēšanas kontekstā, EmPaci projekta partneru pieredze, kā arī mācībspēku apmācību (Train-the-Trainer) pieejas skaidrojums.

 

Katra tiešsaistes rokasgrāmatas nodaļa attēlo izpētes rezultātus un praktiskas ieviešanas piemērus EmPaci projektā. Kā vizuāli saistošs un lietotājam draudzīgs rīks, tas piedāvā tekstuālas, vizuālas un audiovizuālas mācīšanās pieredzi, kas noderēs dažādos līdzdalības budžetēšanas ieviešanas posmos. Papildus tā piedāvā ieskatu arī citos uz līdzdalības jautājumiem vērstos ziņojumos, rīkos un vadlīnijās.

 

Pēc EmPaci projekta noslēguma partneri darbosies starptautiska PBbase tīklojuma ietvaros, lai regulāri dalītos ar informāciju un pieredzi līdzdalības budžetēšanas ieviešanā dažādās pašvaldībās. Tīklojumam var pievienoties ikviens, kā arī sekot tam LinkedIn PBbase kontā vai PBbase YouTube kanālā (apmācību materiālu kolekcija un ieraksti no EmPaci projekta pasākumiem).

 

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta EmPaci partneri

 

Ieva Bīviņa,

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.