15.12.2016
Informācija personām, kuras vēlas saņemt sociālos pabalstus no pašvaldības.

Sociālais dienests sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, persona aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.


Iztikas līdzekļu deklarācijā ir jānorāda šādi ienākumi par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:


1. ienākumi no algota darba;

2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas),
valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;

3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;

4. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā
pirms iesnieguma iesniegšanas;

5. ieņēmumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

6. citi ienākumi ( gadījuma darbi, ienākumi no azartspēlēm, laimesti, nodotie metāllūžņi u.c.)

 

Bankas par saviem klientiem informāciju sociālajam dienestam nesniedz, tādēļ, lai varētu saņemt sociālo palīdzību ( pabalstu), kura tiek sniegta pēc materiālā stāvokļa izvērtēšanas, personai pašai ir jāpieprasa bankas konta izdruka par pēdējiem trim mēnešiem.
Izvērtējot materiālo stāvokli, tiek ņemti vērā arī uzkrājumi, kuri nevar pārsniegt 128,06 eiro uz deklarācijas iesniegšanas brīdi.

 

Sociālais dienests vēlas atkārtoti informēt savus klientus, ka izziņu var pieprasīt Valkā

 

SEB banka pieņem klientus trešdienās vienu reizi mēnesī, par to iepriekš paziņojot, no 13 00 – 16 00 Rīgas ielā 22 (Tūrisma un informācijas centra telpās) 
Swedbanka pieņem klientus pirmdienās 10 00 - 13 00 un 14 00 – 16 00 Ausekļa ielā 54 ( tirdzniecības centra WALK telpās)

 

Bankas sagatavo izziņas un atsūta uz sociālo dienestu. Ja klientam ir pieejamas internetbankas pieslēgums, izziņu sagatavot uz vietas dienestā var palīdzēt sociālais darbinieks.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.