25.04.2016
Izstrādās atbalsta plānus cilvēkiem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

 

Veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji aicināti piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izsludinātajā iepirkumā, kura mērķis ir veikt individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes reģionā.

 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts četrās daļās. Divās no tām paredzēts veikt individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi gan bērniem bērnu sociālās aprūpes iestādēs, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat tiks iepirkti gan psihiatra, gan ergoterapeita pakalpojumi dalībai atbalsta plānu izstrādē cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Plānus iecerēts izstrādāt līdz šā gada 30. novembrim.

 

Sagatavotie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādei, kurā būs noteikti nepieciešamie uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam tiks finansēti sabiedrībā balstīti* sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti un apmācīti sociālo pakalpojumu sniedzēji.

 

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepieciešamo atbalstu, lai tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas personām ar invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļūt pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un bērniem rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē.

 

Minētās aktivitātes notiek projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, ko īsteno VPR. Projekta mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

 

Iepirkuma “Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes reģionā” nolikums ir pieejams VPR tīmekļa vietnē http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.