- Starptautiskā sadarbība

Valkas novada dome ir parakstījusi sadarbības līgumus ar:

 • Valgas pilsētu (Igaunija)
 • Valgas apriņķi (Igaunija)
 • Novo – Devjatkono (Krievija) - Sadarbības līgums parakstīts 2010. gada 24. novembrī
 • Ibillinu (Izraēla) - Sadarbības līgums parakstīts 2014. gada 26. jūlijā
 • Braslavu (Baltkrievija) - Sadarbības līgums parakstīts 2014. gada 26. septembrī
 • Kutaisi pilsētu (Gruzija) - Sadarbības līgums parakstīts 2016. gada 3. maijā
 • Marijampoli (Lietuva) - Sadarbības līgums parakstīts 2018. gada 26. maijā
 • Valgu (Spānijas Karaliste) - Sadarbības līgums parakstīts 2018. gada 25. augustā
 • Čamlijailu (Turcija) - Sadarbības līgums parakstīts 2018. gada 10. septembrī

 

City Twins asociācija

http://www.citytwins.org

Pašlaik asociācijā ietilpst 4 pilsētu pāri:

 1. Imatra-Svetogorsk (Somija – Krievija)
 2. Narva-Ivangorod (Igaunija – Krievija)
 3. Frankfurte pie Oderas - Slubice (Vācija- - Polija)

 4. Valka-Valga (Latvija – Igaunija)

City Twins asociācija tika izveidota ar mērķi dalīties pieredzē kopīgu problēmu risināšanā, kā arī, lai veicinātu veiksmīgu, sabalansētu attīstību pierobežas reģionos. 

Asociācijas  darbs  ir  koncentrēts  uz  sabarbības veicināšanu starp robežas dalošām pilsētām sekojošās nozarēs:

 • Sadarbība starp pilsētu administrācijām
 • Vietējās ražošanas attīstība 
 • Darbaspēka mobilitātes sekmēšana
 • Sociālie un veselības aizsardzības jautājumi 
 • Robežu pāreja 
 • Izglītība un apmācība 
 • Kultūru sadarbība 
 • Trešā sektora (pilsoniskā) sadarbība 
 • „Pilsētu dvīņu” interešu stimulēšana dažādos politiskajos līmeņos (nacionālajos, ES līmenī) 

 

City Twins asociācija

 • Valka, Latvija
 • Valga, Igaunija
 • Östhammar, Zviedrija
 • Durby, Beļģija
 • Uusikaupunki, Somija
 • Orimattila, Somija
 • Kobylnica, Polija
 • Koscielisko, Polija
 • Tvrdosin, Slovākija
 • Weissenburg, Vācija

 

Eiroreģions “Pleskava – Livonija”

http://www.pskov-livonia.net

 

Pašvaldību veidošanas administrācija "Gačinas pilsēta", Gačinas pašvaldības apriņķis

 

Valkas novada dome ir parakstījusi Partnerības līgumu ar Pašvaldību veidošanas administrāciju,"Gačinas pilsēta", Gačinas pašvaldības apriņķis par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas izstrādi Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.-2013. projekts ELRI - 135 „Border light” ("Robežgaisma").