Vakances

Valkas novada sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009191239) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz psihologa amatu (kods 2634 01) Darba slodze – 1

 

Galvenie darba pamatpienākumi:

 1. Veikt personas (ģimenes) psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu;
 2. Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus;
 3. Veikt personas (ģimenes) psiholoģisko konsultēšanu;
 4. Sniegt atzinumus sociālajam darbiniekam, bāriņtiesai un policijai;
 5. Sniegt psiholoģisko atbalstu pēc traumas un krīžu gadījumos;
 6. Nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
 7. Ievērot psihologa darba ētiku.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša augstākā psiholoģiskā izglītība;
 • jābūt sertificētam psihologam, reģistrētam Psihologu reģistrā;
 • augsta atbildības sajūta, lojalitāte pašvaldības darbā, godīgums, uzticamība, spēja organizēt savu darbu, precizitāte, spēja pārvarēt stresa situācijas, lietišķa attieksme ar darbu saistītos jautājumos. 

Darba alga brutto 1000 eiro, sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 31.martam Valkas novada sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, vai elektroniski dienesta vadītājai: natalija.dubrovska@valka.lv

Papildus informācija: 64725937 vai 29452453

ZWCAD programmu pārstāvniecība Baltijas valstīs jau vairāk kā 12 gadus darbojas CAD/CAM programmnodrošinājuma pārdošanas, apmācības un apkalpošanas nozarē.

Sakarā ar klientu apjoma palielināšanos, aicinām savā kolektīvā patstāvīgu, enerģisku personību amatam

 

PĀRDOŠANAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

 

Pienākumi:

• organizēt un vadīt programmnodrošinājuma pārdošanu Igaunijā;
• veikt klientu konsultācijas pa telefonu;

• e-pasta sarakste ar klientiem;
• apstrādāt klientu pieprasījumus, piedāvāt atbilstošāko risinājumu;
• sagatavot piedāvājumus, slēgt darījumus;
• uzņemties atbildību, organizēt savu laiku un darbus saskaņā ar uzņēmuma mērķiem; uzturēt un papildināt klientu datu bāzi;

 

Sagaidām:

Ļoti labas igauņu valodas zināšanas.
Spēju viegli komunicēt ar cilvēkiem pa telefonu
Spēju organizēt savu darbu un izpildīt pārdošanas mērķus.
Labas krievu un vēlamas latviešu valodas zināšanas.

 

Mēs piedāvājam:

Iespēju strādāt no mājām
Apmācības un attīstības iespējas.

Atalgojumu, vidēji 1000 eiro neto un prēmijas, pēc pārbaudes laika.

 

Savu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz norādīto e-pasta adresi.

Darba laiks: Pilna slodze vai pusslodze

E-pasts: info@zwcadsoft.lv

http://www.zwcadsoft.lv

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš uz Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas projektu grāmatveža amatu:

 

Valkas novada dome ( reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas projektu grāmatveža (kods pēc profesiju klasifikatora – 331301), amatu.

Darba vieta - Semināra iela 29, Valkā.

 

Darba pamatpienākumi:

- projektu grāmatvedības uzskaite;

- projektu atskaišu sagatavošana, tai skaitā ES projektu (arī angļu valodā);

- dokumentācijas sagatavošana Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un   pārraudzības padomei par projektu realizācijai nepieciešamiem aizņēmumiem;

- Lēmumprojektu sagatavošana par projektu realizācijai nepieciešamiem aizņēmumiem;

- krājumu uzskaite.

 

Prasības pretendentiem:

-          Atbilstoša augstākā izglītība;

-          Pieredze grāmatvedības jomā;

-          Spēja patstāvīgi organizēt darbu;

-          Atbildības sajūta un komunikācijas spējas;

-          Par priekšrocību tiks uzskatītas angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

-          Atbildīgu un dinamisku darbu;

-          Stabilu atalgojumu – 850 euro mēnesī;

-          Sociālās garantijas;

-          Labus darba apstākļus.

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 27.janvārim Valkas novada domes personāla nodaļā ,Valkā, Semināra ielā 29 vai elektroniski : liga.metuzale@valka.lv

Sīkāka informācija pa tālruņiem: personāla nodaļa - 64707620, 64722000, grāmatvedības un finanšu nodaļa - 64707615,28379239.

Valkas novada dome ( reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka -  pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja  (kods pēc profesiju klasifikatora – 111239) amatu.

Darba vieta - Semināra iela 9, Valkā.

 

Darba pamatpienākumi:

- Plānot, vadīt, koordinēt, nodrošināt pašvaldības institūciju un komunālās saimniecības   funkcionēšanu Valkas pilsētā;

Organizēt un uzraudzīt ceļu fonda uzturēšanu un ceļu fonda līdzekļu izmantošanu  Valkas pilsētā;

- Uzraudzīt dzīvojamo ēku apsaimniekošanu Valkas pilsētā;

- Organizēt un pārraudzīt vides aizsardzības jomu;

- Vadīt Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu;

- Nodrošināt ar nodaļas darbību saistīto domes lēmumu izpildi;

- Nodrošināt Valkas pilsētas iedzīvotāju pieņemšanu saimnieciskos un administratīvos jautājumos, tiem aktuālo problēmu risināšana.

 

Prasības pretendentiem:

 • Amata pienākumu veikšanai atbilstoša izglītība;
 • Spēja pieņemt lēmumus, patstāvīgi organizēt darbu;
 • Atbildības sajūta un komunikācijas prasmes;
 • Spēja analītiski domāt;
 • Iemaņas darbā ar datoru;
 • Nepieciešama autovadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu – 1385 euro mēnesī;
 • Sociālās garantijas;
 • Labus darba apstākļus.

 

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 23.janvārimValkas novada domes personāla nodaļā ,Valkā, Semināra ielā 29 vai elektroniski : liga.metuzale@valka.lv

Sīkāka informācija pa tālruņiem : personāla nodaļa - 64707620, 64722000, izpilddirektors- 64707620,26432490.

Valkas novada domes ( reģ. Nr. Nr.90009114839 ) Pilsētas teritorijas  apsaimniekošanas nodaļa, Raiņa ielā 25A,Valkā,  aicina darbā strādnieku ( kods pēc profesiju klasifikatora - 962201) .

 

Darba pamatpienākumi:

 •   Gājēju ietves, parku un citu teritoriju tīrīšana;
 •   Sniega tīrīšana, savākšana ziemas sezonā;
 •   Zaļās zonas sakopšana, zāles ravēšana ,lapu novākšana attiecīgajā sezonā.

 

Piedāvājam:

Darba samaksu – 430 euro mēnesī, iespējamais maksimālais koeficients piemaksai par kvalitatīvi veiktu darbu -1,35;

Sociālās garantijas.

 

Pieteikties pa tālruni 29135529 ( nodaļas darbu vadītājs).

 

HUNTLOC OÜ ir “start-up” uzņēmums, kas atrodas Otepē (Valgas apriņķī, Igaunijā). Uzņēmums nodarbojas ar komandu reāllaika izsekošanu un komunikācijas platformu “LiveTeam” un “Huntloc” attīstību. Mūsu platformām ir aptuveni 6000 lietotāju vairāk nekā no 120 pasaules valstīm.

 

Gaidām savā komandā pārdošanas un mārketinga speciālistu Latvijas tirgum

 

Darbavietas vispārīgais mērķis: Atbalstīt uzņēmuma komunikāciju ar klientiem, pārdošanas procesu un komunikāciju Latvijas tirgū

 

Kas būs jādara:

 • Produktu pārdošanas organizēšana mērķa tirgū
  • Suņu izsekošanas ierīču pirkuma pasūtījumu pieņemšana, pārdošanas rēķinu sastādīšana un to apmaksas uzraudzīšana, pārdoto preču loģistikas organizēšana
  • Platformas licenču pārdošanas pasūtījumu pieņemšana, licenču aktivizēšana
  • Cenu piedāvājumu sastādīšana
  • Ar pārdošanas procesu saistītā klientu apkalpošana
  • Izplatītāju tīkla administrēšana
 • Mērķa tirgus klientu ikdienas komunikācijas organizēšana / klientu atbalsts
  • Atbildēšana uz klientu pieprasījumiem un klientu konsultēšana, tostarp produktu prezentēšana (tālrunis, e-pasts, mājaslapa, facebook utt.)
  • Klientu kontaktinformācijas administrēšana
  • Informācijas apkopošana par klientu lietošanas pieredzi, nosūtīšana izstrādes komandai
 • Produktu mārketinga organizēšana mērķa tirgū
  • Produktu reklāmas kampaņu organizēšana
  • Piedalīšanās produktu prezentācijas pasākumos
  • Reklāmas produktu pasūtīšanas organizēšana
 • Komunikācijas administrēšana (ziņu sastādīšana, ziņu plūsmas uzraudzīšana)
  • Uzņēmuma mājaslapas satura pārvaldība mērķa tirgus vajadzībām
  • Mērķa tirgus facebook lapas satura pārvaldība
  • Sekošana dažādiem mērķa tirgus forumiem un nepieciešamības gadījumā Huntloc pārstāvēšana tajos
 • Tehniskā administrēšana mērķa tirgum (asistējoši uzdevumi)
  • Dokumentācijas administrēšana, tostarp
   • produktu aprakstu administrēšana, tostarp ierīču lietošanas instrukcijas
   • ar produktiem saistīto tulkojumu administrēšana, jauno tekstu tulkojumu organizēšana

 

Mēs gaidām no darbinieka:

 • labas komunikācijas prasmes, atvērtu, apzinīgu, radošu attieksmi pret darbu
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, noderēs arī citu svešvalodu zināšanas (krievu, lietuviešu, vācu)
 • prasme izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, iniciatīva
 • priekšroka tiek dota PR/ mārketinga nozares izglītībai
 • vēlama personīgās automašīnas izmantošanas iespēja un interese par medībām vai suņiem

 

Mēs piedāvājam:

 • darba algu no 1 200€ mēnesī + pārdošanas bonusu
 • sporta un veselības izdevumu atlīdzināšanu
 • darba vietu Otepē (Valgas apriņķis, Igaunija)
 • daļēji iespējams attālināts darbs un elastīgs darba laiks

 

Gaidām Tavu CV un motivācijas vēstuli angļu valodā uz info@huntloc.com. Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!

 

Vairāk informācijas:

Herko Sunts

herko@huntloc.com

+372 5865 0290

www.huntloc.com

Ērģemes pamatskola aicina darbā:

1.      pamatskolas angļu valodas skolotāju (patstāvīgā darbā);

2.      pirmsskolas izglītības skolotāju (uz noteiktu laiku)

 

Sīkāka informācija pie direktores (tālrunis 26360387)

Valkas novada sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009191239) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz sociālā darbinieka amatu ( kods pēc profesiju klasifikatora- 2635 01) Valkas pagastā.

 

Galvenie darba pamatpienākumi:

 • veikt sociālo darbu pagasta teritorijā ar visām iedzīvotāju grupām – pilngadīgām personām, ģimenēm ar bērniem, pensijas vecuma personām un invalīdiem,
 • novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, nosacīt nepieciešamās sociālās palīdzības un/vai sociālo pakalpojumu veidu, apjomu un saņemšanas ilgumu; kā arī pieņemt lēmumu par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu nepieciešamību, lielumu un saņemšanas ilgumu;
 • veikt klientu intervēšanu un vides apstākļu novērtēšanu dzīvesvietā;
 • nosacīt klientu līdzdarbības pienākumus sociālo prasmju attīstīšanai un veikt regulāru uzraudzību un kontroli;
 • veikt ar klientu saistīto darbību ievadi SOPA programmā – apsekošanas, konsultācijas, izvērtēšanas, līdzdarbības pienākumu uzskaite u.c..

 

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • Normatīvo aktu pārzināšana,
 • Prasmes strādāt ar datoru,
 • Attīstīta loģiskā domāšanu, atbildības sajūta, patstāvība, spēja uzņemties atbildību, psihiskā noturība, savaldība un spēja ātri reaģēt krīze situācijā, labas komunikācijas spējas, prasme strādāt komandā.

       

Piedāvājam:

 • Pilnu amata likmi , darba alga brutto – 785 eiro mēnesī
 • Atvaļinājuma pabalstu;
 • Papildatvaļinājumu;
 • Sociālās garantijas.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 31. decembrim Valkas novada sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, vai elektroniski dienesta vadītājai: natalija.dubrovska@valka.lv

Papildus informācija: tālruņi 64725937 vai 29452453

Valkas novada sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009191239) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz psihologa amatu  (kods pēc profesiju klasifikatora - 2634 01) uz nepilnu darba laiku – 0,7 amata likmes.

 

Galvenie darba pamatpienākumi:

1.   Veikt personas (ģimenes) psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu;

2.    Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus;

3.    Veikt personas (ģimenes) psiholoģisko konsultēšanu;

4.    Sniegt psiholoģisko atbalstu pēc traumas un krīžu gadījumos;

5.    Nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;

6.    Ievērot psihologa darba ētiku.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša augstākā psiholoģiskā izglītība;
 • jābūt sertificētam psihologam, reģistrētam Psihologu reģistrā;
 • augsta atbildības sajūta, lojalitāte pašvaldības darbā, godīgums, uzticamība, spēja organizēt savu darbu, precizitāte, spēja pārvarēt stresa situācijas, lietišķa attieksme ar darbu saistītos jautājumos.

 

Piedāvājam:

 • Darba algu par 0,7 amata likmēm, brutto - 560 euro mēnesī
 • Atvaļinājuma pabalstu;
 • Papildatvaļinājumu;
 • Sociālās garantijas.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 31. decembrim Valkas novada sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, vai elektroniski dienesta vadītājai: natalija.dubrovska@valka.lv

 

Papildus informācija: pa tālruni 64725937 vai 29452453

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

 

Filiālē „Valka”

Virtuves darbinieks

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Summētais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Algu no 446.00-530.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei.
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Veikt sakņu un dārzeņu pirmapstrādi (kalibrēšanu, mazgāšanu un mizošanu ar mašīnu vai rokām).
 • Saņemt gatavo ēdienu porcijas no pavāra un pasniegt klientiem atbilstoši nozīmētajām diētas formām klientiem.
 • Nokopt galdus. Novākt ēdienu paliekas, nogādāt netīros traukus uz mazgāšanas vietu apstrādei. 
 • Uzkopt mitrā veidā pārtikas bloka telpu un ēdamzāļu inventāru (galdus, krēslus u.c.) un grīdu.
 • Veikt netīro trauku, iekārtu un mašīnu attīrīšanu no ēdiena atliekām, mazgāšanu, dezinfekciju.

 

Prasības pretendentiem

 • Vispārējā pamatizglītība vai vidējā izglītība
 • Valsts valodas prasme - A līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Atzinumu par darbinieka veselības stāvokli ar ģimenes ārsta ierakstu
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Valka”, Indrānu iela 5, Valka, LV-4700

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Virtuves darbinieks VSAC “Vidzeme” filiālē “Valka”” līdz 2019. gada 30.septembrim.

Tālrunis informācijai - filiālē “Valka” ” 64781259.

 

 

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,  vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

-         Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);

-         Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem,  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

 

Filiālē „Valka”

Sociālais aprūpētājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Summētais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 552.00-802.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei
 • Piemaksa par īpašu risku 10% apmērā no mēnešalgas
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Identificēt, novērtēt, plānot un sniegt klientiem sociālās aprūpes pakalpojumus, izvērtēt to dinamiku
 • Palīdzēt klientiem sociālo problēmu risināšanā
 • Atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām, noteikt sociālās aprūpes veidus
 • Palīdzēt klientam integrēties sabiedrībā un apkārtējā vidē

 

Prasības pretendentiem

 • Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (sociālais aprūpētājs).
 •  Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmsituācijas
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Valka”, Indrānu iela 5, Valka, LV-4700

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Sociālais aprūpētājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Valka”” līdz 2019. gada 30.septembrim.

Tālrunis informācijai - filiālē “Valka” ” 64781259.

 

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,  vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

-         Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);

-         Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem,  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde ”Pasaciņa” ( Reģ. Nr. 4401901406 )aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājas.

 

 

Prasības pretendentam :

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši MK noteikumiem Nr.569;
 • latviešu valodas prasmes augstākā līmenī. 

 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku ar pilnu amata likmi – 40 stundas nedēļā (t.sk. 36+4) (1 likme) grupā ar vispārējo pirmsskolas izglītības programmu;
 • atalgojumu – 710.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas;
 • draudzīgu darba vidi.

 

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt uz e-pasta adresi: pasacina@valka.lv

 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola nākošajā - 2019./2020. mācību gadā aicina darbā koncertmeistaru/ klavieru pedagogu un sitamo instrumentu pedagogu.

 

Ja esi mobils, arī studējošais, tad vari to savienot ar pedagoga darbu pie mums. Valkas novadā deklarētajiem studentiem ir iespējas saņemt novada stipendiju, kas ir vērā ņemams pamats darba gaitu sākumā. Ir mājokļa iespējas.

 

Tevi sagaida:
Iespējas iesaistīties Valkas/Valgas (Igaunija) sabiedriskajā, izglītības un kultūras dzīvē, izbaudīt ikdienu divās valstīs, dzīvot zaļā un sakoptā vidē, iesaistīties projektu aktivitātēs un daudzi citi izaicinājumi.

 

Tuvāka informācija: direktore Līga Veinberga 29356739
e-pasts: muzikas.skola@valka.lv

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija aicina darbā pamatskolas un vidusskolas angļu valodas skolotāju

 

Kontaktinformācija: direktore L. Kreicberga 26540200, sekretāre 64707271

 

 

SIA “efn NORD’ kopš 2005.gada ražo un piegādā autobūves industrijai dažādus pasīvos elektrotehniskos komponentus. Sakarā ar pasūtījumu strauju pieaugumu meklējam Montāžas speciālistus darbam ilgtermiņā Valkā. Darbs montāžas līnijās, pie plastmasas liešanas mašīnām vai hermetizācijas cehā. Līdz gada beigām atvērtas  30 brīvas vakances.  Maiņu darbs – rīta maiņa no 6.00 – 15.00, vakara maiņa no 15.00 – 24.00.

 

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no 500 – 700 EUR,
 • Labus darba apstākļus,
 • Sociālās garantijas,
 • Dažādus papildus bonusus.

 

Prasības:

 • Vismaz pamatskolas izglītība,
 • Laba redze,
 • Vēlme strādāt un mācīties,
 • Spēja uzņemties atbildību,
 • Tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Potenciālajiem darbiniekiem no citurienes palīdzēsim ar dzīves vietas atrašanu vai segsim transporta izdevumus.

 

Gaidām tieši Tevi!

 

Pieteikumu sūtīt: personals[uz]efnnord[punkts]com vai atnest personīgi uz Varoņu iela 35A, Valka. Jautājumu gadījumā zvanīt +371 26950311.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba pārrunām.

 

Brīvās vakances Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā:

 

1. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;
 • Operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju noskaidrošanu un aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;
 • Veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību dažāda veida masu kultūras un sporta pasākumu laikā, kā arī ārvalstu delegāciju sagaidīšanas, pavadīšanas un eskortēšanas laikā.

 

2. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas jaunākais inspektors (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;
 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem.

 

3. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas kārtībnieks (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, tai skaitā uz valsts un pašvaldību autoceļiem un ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;
 •  Veikt īslaicīgā aizturēšanas vietā ievietoto aizturēto, apcietināto, notiesāto, administratīvi aizturēto un arestēto, kā arī Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā aizturēto personu apsardzību, atbilstoši Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizācijas noteikumiem;
 • Veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu atbilstoši Valsts policijas aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem un starpresoru vienošanās prasībām.

 

Prasības kandidātiem:

Atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.panta prasībām

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

profesionālā izglītība (vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

 

Izglītības tematiskā joma (ar kodu)*

Izglītības programmu grupa (ar kodu)*

38 Tiesību zinātne

380 Tiesību zinātne

86 Civilā un militārā aizsardzība

861 Personu un īpašuma aizsardzība

 

Amata pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze un zināšanas:

 • “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība,
 • iemaņas darbā ar datoru,
 • 1 gadu darba pieredze Valsts policijā vai citās tiesībsargājošās iestādēs.