Vakances

SIA “WOLTEC” ir viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā. Uzņēmums ir specializējies energobūvniecībā, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvē, telekomunikāciju tīklu izbūvē un vispārējā būvniecībā.

 

SIA “WOLTEC” (VRN 44103097350)

aicina darbā uz noteiktu laiku

santehniķi /iekšējo inženiertīklu izbūve/ (3 vakances)

 

Mūsu prasības:

 • vēlama iepriekšēja darba pieredze,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • spēja strādāt patstāvīgi un organizēt darbu,
 • spēja uzņemties iniciatīvu un atbildību,
 • labas saskarsmes prasmes un vēlme strādāt komandā.

 

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu no EUR 1000,- BRUTO,
 • uz darba rezultātiem vērstu motivēšanas sistēmu,
 • darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu,
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta gada),
 • sociālās garantijas.

 

CV (profesionālās pieredzes aprakstu)  lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 30.aprīlim  personīgi vai pa pastu (adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201), vai elektroniski uz e-pastu personals@woltec.lv.

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas direktora amatu ar 2020./2021. mācību gadu.

Galvenie darba pamatpienākumi:

 • izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
 • sporta skolas izglītības procesa nodrošināšana, veidojot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenojot audzināšanas procesu un nodrošinot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
 • plānot un organizēt iestādes saimniecisko, finansiālo darbību, veidojot profesionālu darbinieku komandu.

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība darbam profesionālās ievirzes izglītības iestādē atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām;
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze iestādes vadības darbā;
 • pieredze projektu ieviešanā un pasākumu organizēšanā;
 • svešvalodas zināšanas vismaz sarunu valodas līmenī.

 

Plānotā darba alga – saskaņā ar MK noteikumiem, bet ne mazāk par 1056 euro mēnesī.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 8.aprīlim Valkas novada domes personāla nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, vai elektroniski personāla nodaļas vadītājai: liga.metuzale@valka.lv

Papildus informācija: Konkursa nolikums Valkas novada mājas lapā vai pa tālruņiem : 64722000 , 28632770 (personāla nodaļa) vai 25779961 (IKSJ nodaļas vadītājs).

 

NOLIKUMS

 

 

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz  reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar 2020./2021. mācību gadu.

Galvenie darba pamatpienākumi:

 • izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
 • pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšana, veidojot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenojot audzināšanas procesu un nodrošinot vispārējās un speciālās izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
 • plānot un organizēt iestādes saimniecisko, finansiālo darbību, veidojot profesionālu darbinieku komandu.

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība darbam pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām;
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze izglītības iestādes vadības darbā;
 • pieredze projektu ieviešanā un pasākumu organizēšanā;
 • svešvalodas zināšanas vismaz sarunu valodas līmenī.

 

Plānotā darba alga – saskaņā ar MK noteikumiem, bet ne mazāk par 1109 euro mēnesī.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 8.aprīlim Valkas novada domes personāla nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, vai elektroniski personāla nodaļas vadītājai: liga.metuzale@valka.lv

Papildus informācija: Konkursa nolikums Valkas novada mājas lapā vai pa tālruņiem : 64722000 , 28632770 (personāla nodaļa) vai 25779961 (IKSJ nodaļas vadītājs).

 

NOLIKUMS

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka  (reģ. Nr.  9000191255) uz noteiktu laiku  aicina darbā galveno bibliotekāru  (kods pēc profesiju klasifikatora  26220 2 ).

Darba vieta – Rīgas ielā 22, Valkā.

Darba pamatpienākumi:

 • Lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE
 • Darbs ar periodiku un lasītavas krājumu
 • Nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu un piedāvājumu publicitāti
 • Piedalīties lasīšanu un bibliotēku popularizējošu pasākumu organizēšanā un norisē
 • Pildīt ES informācijas punkta koordinatora darbu

Prasības pretendentiem:

  augstākā izglītība humanitāro vai sociālo zinātņu jomā (izglītība bibliotēkzinātnē vai  informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība) vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas komunicēšanas spējas, prasme strādāt komandā.

Vēlamā pieredze un prasmes:

 • BIS ALISE lietošanas prasmes un iemaņas;
 • pieredze bibliotekārajā darbā;
 • svešvalodu zināšanas;
 • jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana.

Mēs piedāvājam:

• pilnu amata likmi (uz noteiktu laiku);

  atalgojumu (600 EUR pirms nodokļu nomaksas);

• atbalstu profesionālajā izaugsmē;

  Sociālās garantijas.

 

Ja redzat sevi šajā amatā,  pieteikumu un CV lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 31. martam Valkas novada  Centrālās bibliotēkas direktorei – sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (pasta zīmogs 31. marts) Rīgas ielā 22, Valka, Valkas novads, LV 4701, vai uz e-pastu: liga.rozite@valka.lv

Papildinformācija pa tālruni 26333466, 64723672

Valkas novada domes ( reģistrācijas Nr.90009114839) Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa aicina  sezonas darbā uz 7 mēnešiem:

Dārznieku ( kods pēc profesiju klasifikatora - 611301) uz nepilnu darba laiku – 0,6 amata likmēm.

Darba pamatpienākumi:

 • plānot un organizēt parku, apstādījumu un zaļo zonu labiekārtošanas darbus;
 • Sagatavot materiālus cenu aptaujām vai iepirkuma specifikācijas dekoratīvo stādījumu ierīkošanai;
 • Organizēt, piedalīties un vadīt strādnieku darbu dekoratīvo stādījumu ierīkošanā un kopšanā.

Darba samaksa par 0,6 amata likmēm – 420 euro mēnesī.

Pieteikties Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā ,Raiņa iela 25A, Valkā, tālrunis 26333885 (nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs) , e-pasts inars.salders@valka.lv.

Valkas novada sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009191239) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz psihologa amatu (kods 2634 01) Darba slodze – 1

 

Galvenie darba pamatpienākumi:

 1. Veikt personas (ģimenes) psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu;
 2. Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus;
 3. Veikt personas (ģimenes) psiholoģisko konsultēšanu;
 4. Sniegt atzinumus sociālajam darbiniekam, bāriņtiesai un policijai;
 5. Sniegt psiholoģisko atbalstu pēc traumas un krīžu gadījumos;
 6. Nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
 7. Ievērot psihologa darba ētiku.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša augstākā psiholoģiskā izglītība;
 • jābūt sertificētam psihologam, reģistrētam Psihologu reģistrā;
 • augsta atbildības sajūta, lojalitāte pašvaldības darbā, godīgums, uzticamība, spēja organizēt savu darbu, precizitāte, spēja pārvarēt stresa situācijas, lietišķa attieksme ar darbu saistītos jautājumos. 

Darba alga brutto 1000 eiro, sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 31.martam Valkas novada sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, vai elektroniski dienesta vadītājai: natalija.dubrovska@valka.lv

Papildus informācija: 64725937 vai 29452453

Valkas novada domes ( reģ. Nr. Nr.90009114839 ) Pilsētas teritorijas  apsaimniekošanas nodaļa, Raiņa ielā 25A,Valkā,  aicina darbā strādnieku ( kods pēc profesiju klasifikatora - 962201) .

 

Darba pamatpienākumi:

 •   Gājēju ietves, parku un citu teritoriju tīrīšana;
 •   Sniega tīrīšana, savākšana ziemas sezonā;
 •   Zaļās zonas sakopšana, zāles ravēšana ,lapu novākšana attiecīgajā sezonā.

 

Piedāvājam:

Darba samaksu – 430 euro mēnesī, iespējamais maksimālais koeficients piemaksai par kvalitatīvi veiktu darbu -1,35;

Sociālās garantijas.

 

Pieteikties pa tālruni 29135529 ( nodaļas darbu vadītājs).

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija aicina darbā pirmsskolas skolotāju, pamatskolas un vidusskolas angļu valodas skolotāju

 

Kontaktinformācija: direktore L. Kreicberga 26540200, sekretāre 64707271

 

Ērģemes pamatskola aicina darbā:

1.      pamatskolas angļu valodas skolotāju (patstāvīgā darbā);

2.      pirmsskolas izglītības skolotāju (uz noteiktu laiku)

 

Sīkāka informācija pie direktores (tālrunis 26360387)

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola nākošajā - 2019./2020. mācību gadā aicina darbā koncertmeistaru/ klavieru pedagogu un sitamo instrumentu pedagogu.

 

Ja esi mobils, arī studējošais, tad vari to savienot ar pedagoga darbu pie mums. Valkas novadā deklarētajiem studentiem ir iespējas saņemt novada stipendiju, kas ir vērā ņemams pamats darba gaitu sākumā. Ir mājokļa iespējas.

 

Tevi sagaida:
Iespējas iesaistīties Valkas/Valgas (Igaunija) sabiedriskajā, izglītības un kultūras dzīvē, izbaudīt ikdienu divās valstīs, dzīvot zaļā un sakoptā vidē, iesaistīties projektu aktivitātēs un daudzi citi izaicinājumi.

 

Tuvāka informācija: direktore Līga Veinberga 29356739
e-pasts: muzikas.skola@valka.lv

 

SIA “efn NORD’ kopš 2005.gada ražo un piegādā autobūves industrijai dažādus pasīvos elektrotehniskos komponentus. Sakarā ar pasūtījumu strauju pieaugumu meklējam Montāžas speciālistus darbam ilgtermiņā Valkā. Darbs montāžas līnijās, pie plastmasas liešanas mašīnām vai hermetizācijas cehā. Līdz gada beigām atvērtas  30 brīvas vakances.  Maiņu darbs – rīta maiņa no 6.00 – 15.00, vakara maiņa no 15.00 – 24.00.

 

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no 500 – 700 EUR,
 • Labus darba apstākļus,
 • Sociālās garantijas,
 • Dažādus papildus bonusus.

 

Prasības:

 • Vismaz pamatskolas izglītība,
 • Laba redze,
 • Vēlme strādāt un mācīties,
 • Spēja uzņemties atbildību,
 • Tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Potenciālajiem darbiniekiem no citurienes palīdzēsim ar dzīves vietas atrašanu vai segsim transporta izdevumus.

 

Gaidām tieši Tevi!

 

Pieteikumu sūtīt: personals[uz]efnnord[punkts]com vai atnest personīgi uz Varoņu iela 35A, Valka. Jautājumu gadījumā zvanīt +371 26950311.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba pārrunām.

 

Brīvās vakances Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā:

 

1. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;
 • Operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju noskaidrošanu un aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;
 • Veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību dažāda veida masu kultūras un sporta pasākumu laikā, kā arī ārvalstu delegāciju sagaidīšanas, pavadīšanas un eskortēšanas laikā.

 

2. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas jaunākais inspektors (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;
 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem.

 

3. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas kārtībnieks (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, tai skaitā uz valsts un pašvaldību autoceļiem un ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;
 •  Veikt īslaicīgā aizturēšanas vietā ievietoto aizturēto, apcietināto, notiesāto, administratīvi aizturēto un arestēto, kā arī Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā aizturēto personu apsardzību, atbilstoši Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizācijas noteikumiem;
 • Veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu atbilstoši Valsts policijas aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem un starpresoru vienošanās prasībām.

 

Prasības kandidātiem:

Atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.panta prasībām

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

profesionālā izglītība (vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

 

Izglītības tematiskā joma (ar kodu)*

Izglītības programmu grupa (ar kodu)*

38 Tiesību zinātne

380 Tiesību zinātne

86 Civilā un militārā aizsardzība

861 Personu un īpašuma aizsardzība

 

Amata pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze un zināšanas:

 • “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība,
 • iemaņas darbā ar datoru,
 • 1 gadu darba pieredze Valsts policijā vai citās tiesībsargājošās iestādēs.