Vakances

Valkas novada dome (reģ.Nr. 90009114839) konkursa kārtībā  uz noteiktu laiku (~1,5 gadi) aicina darbā Administratīvi juridiskās nodaļas Juristu (kods pēc profesiju klasifikatora – 2611 01). Darba vietas adrese Beverīnas iela 3, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

 • Sagatavot domes lēmumu, administratīvo aktu, rīkojumu, vēstuļu un citu dokumentu projektus;
 • Sagatavot un nosūtīt domes pieņemtos nolikumus, noteikumus, saistošos noteikumus adresātiem – fiziskām vai juridiskām personām;
 • Izstrādāt publisko tiesību un privāttiesību līgumus, pārbaudīt un saskaņot struktūrvienību un otras līgumslēdzējpuses sagatavotos līgumu projektus;
 • Sagatavot pieteikumus, skaidrojumus un iebildumus tiesām lietās, kur pašvaldība ir procesa dalībnieks;
 • Sagatavot pirmstiesas brīdinājumus domes noteikto maksājumu parādniekiem un aktivizēt parādu atgriešanas procesu;
 • Pārstāvēt domes intereses tiesā un citās tiesībsargājošajās iestādēs;
 • Konsultēt domes deputātus, pašvaldības amatpersonas un darbiniekus juridiskajos jautājumos.

 

Prasības pretendentiem:

 • Juridiskā izglītība un darba pieredze,
 • Labas analītiskās, organizatoriskās un komunikācijas prasmes,
 • Svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

       

Piedāvājam:

 • Labus darba apstākļus;
 • Stabilu atalgojumu – 1070,00 euro mēnesī;
 • Sociālās garantijas.

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam līdz 2021.gada  7.maijam sūtīt uz e-pastu: liga.metuzale@valka.lv

Sīkāka informācija pa tālruņiem: Personāla nodaļa - 28632770, Administratīvi juridiskā nodaļa - 28331140

 

Valkas novada domes (reģ.Nr.90009114839) Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa uz noteiktu laiku ( 5 mēneši) aicina darba sezonas strādnieku  (kods pēc profesiju klasifikatora -962201).

Darba vietas adrese – Raiņa iela 25A, Valkā.

 

Darba pamatpienākumi :

Zāles pļaušana ( darbs ar trimeri) Valkas pilsētā.

Darba samaksa – 600-750 euro mēnesī.

Pieteikties pa tālruni 25744199  (nodaļas vadītājs).

Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde ( reģ. Nr. Nr. 90009247154, “Čiekuriņi”, Ērģeme) uz nenoteiktu laiku aicina darbā Komunālās saimniecības remontstrādnieku (kods pēc profesiju klasifikatora – 9313 02).

Darba pamatpienākumi:

 • pagasta pārvaldei piederošo telpu, to aprīkojuma, mēbeļu un citu iekārtu remontdarbi;
 • komunālas saimniecības tehnikas remontdarbi;
 • dažādu darbu veikšana masu pasākumos vasaras sezonā;
 • zāles pļaušanas un pagasta teritorijas sakopšana;
 • darbs pie malkas sagatavošanas;

 

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu –   630,00 euro mēnesī;
 • Atbildīgu darbu;
 • Atvaļinājuma pabalstu,
 • Sociālās garantijas.

 

Pieteikties pa tālruni 26280656 ( Pagasta pārvaldes vadītājs) vai e-pastu: ergeme@valka.lv

SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Izsludina konkursu uz

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA amatu

 

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un nodrošināt Smiltenes novada bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • nodrošināt bāriņtiesas darbības tiesiskumu, pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot tās rīcību un pieņemtos lēmumus;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību.

 

Prasības pretendentam:

 • persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • persona ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā un/vai pieredze pildot bāriņtiesas amatpersonas pienākumus;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā apmācība;
 • nevainojama reputācija;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (tiks uzskatīta kā priekšrocība).

 

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Smiltenē, Dārza ielā 11;
 • mēnešalgu 1380 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • labus darba apstākļus.

 

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli un redzējumu par iestādes darbību pēc Administratīvi teritoriālās reformas iesniegt elektroniski pa e-pastu: personals@smiltene.lv līdz 2021.gada 30.aprīlim. Tel. informācijai 26603348.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada dome informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada dome, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Smiltenes mūzikas skola aicina darbā sitaminstrumentu spēles padagogu (pilns darba laiks – 30 stundas nedēļā).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes pārbaudījumu organizēšanā un vērtēšanā;
 • piedalīties izglītības iestādes kultūrdzīvē, sniegt priekšlikumus tās organizēšanā;
 • nodrošināt izglītojamo dalību konkursos, festivālos un citos līdzīgos pasākumos.

 

Prasības:

 • atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība;
 • valsts valodas prasmes labā līmenī;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

 

Atalgojums ne mazāks par valstī noteikto minimālo pedagoģisko atalgojumu - 790,00 EUR par likmi pirms nodokļu nomaksas, kā arī visas iekšējā kārtībā noteiktās piemaksas. Pēc pārbaudes laika tiek nodrošināta arī darbinieka veselības apdrošināšana.

 

Dokumentus iesniegt iemetot pasta kastē Smiltenes mūzikas skolā - Pils ielā 6, Smiltenē vai pa e-pastu edgars.roslovs@smiltene.lv ar norādi “Sitaminstrumentu spēles pedagogs”. Tel. informācijai 64773220 (Smiltenes mūzikas skolas direktors – Edgars Roslovs).

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes mūzikas skola informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes mūzikas skola, Reģ. nr. 40900005965, kontaktinformācija: Pils iela 6, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

 

AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē, aicina darbā

 

 PIENA PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORU

Mūrnieku ielā 2, Smiltenē

 

TU IEGŪSI:

 • ​Atbildīgu darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
 • Stabilu darbu ilgtermiņā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 1000 EUR (bruto) un sociālās garantijas;
 • Darba apģērbu;
 • Apmācības un pieredzējušu kolēģu atbalstu uzsākot darbu, profesionālās attīstības iespējas;
 • Draudzīgus un uz sadarbību vērstu kolēģus un atsaucīgus vadītājus;
 • Veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • “Labumu grozu”- kopīgus darba pasākumus, pabalstus, dāvanas, produkcijas iegādi par draudzīgāku cenu u.c.;

 

ŠAJĀ AMATĀ TEV NODERĒS:

 • Pieredze darbā ar tehnoloģiskām iekārtām pārtikas rūpniecībā;
 • Vidējā profesionālā izglītība (vēlams pārtikas rūpniecībā);
 • Vēlme apgūt jaunas zināšanas;
 • Spēja pielāgoties, izturība, precizitāte un atbildība pret veicamo darbu;
 • Komunikabilitāte un prasme strādāt komandā un individuāli;
 • Noturība pret stresu un koncentrēšanās spējas;
 • Spēja veikt fiziski un dinamiski aktīvu darbu;
 • Derīga izziņa par veselības stāvokli Nr.27/u;

 

 MĒS TEV UZTICĒSIM:

 • Sagatavot iekārtas ražošanas procesam un pārraudzīt ražošanas procesu;
 • Veikt iekārtu mazgāšanu pēc darba un dezinfekciju pirms darba sākšanas atbilstoši instrukcijām;
 • Aizpildīt noteikto dokumentāciju;
 • Sagatavot izejvielas un veikt izejvielu pirmapstrādes darbības pēc dotā uzdevuma;
 • Pārzināt iekārtas darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus;

 

Ja vēlies pieteikties uz šo amatu, sūti savu CV uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv,

info pa tel. 26430810

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām.

 

Vairāk par uzņēmumu varat uzzināt www.smiltenespiens.lv

 

Vakance aktuāla līdz 30.04.2021,

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir AS „Smiltenes piens”, reģistrācijas numurs 43903002031, juridiskā adrese  Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē, aicina darbā LABORANTU Mūrnieku ielā 2, Smiltenē.

 

TU IEGŪSI:

·       ​Atbildīgu darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;

·       Stabilu darbu ilgtermiņā;

·       Konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 1000 EUR (bruto) un sociālās garantijas;

·       Darba apģērbu;

·       Apmācības un pieredzējušu kolēģu atbalstu uzsākot darbu, profesionālās attīstības iespējas;

·       Draudzīgus un uz sadarbību vērstu kolēģus un atsaucīgus vadītājus;

·       Veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;

·       “Labumu grozu”- kopīgus darba pasākumus, pabalstus, dāvanas, produkcijas iegādi par draudzīgāku cenu u.c.;

 

ŠAJĀ AMATĀ TEV NODERĒS:

·       Iepriekšējā pieredze laboratorijā, ražošanā vai kvalitātē tiks uzskatīta par priekšrocību, taču, ja tādas nav – apmācīsim darba vietā;

·       Vēlama vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlams pārtikas rūpniecībā);

·       Vēlme profesionāli attīstīties un papildināt savas zināšanas;

·       Labas iemaņas darbā ar mūsdienīgām tehnoloģijām;

·       Precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta, pildot darba pienākumus;

·       Komunikabilitāte un prasme strādāt komandā un individuāli;

·       Noturība pret stresu un koncentrēšanās spējas;

·       Derīga izziņa par veselības stāvokli Nr.27/u;

 

MĒS TEV UZTICĒSIM:

·   Precīza ienākošā piena, vājpiena, sūkalu testēšanas veikšana un to nemainīgas kvalitātes     kontrole;

·   Veikt ražojamās produkcijas tehnoloģisko rādītāju noteikšanu ražošanas procesu laikā;

·   Iegūto analīžu datu apstrāde un to uzskaite, reģistrēšana;

·   Dokumentēt testēšanas, kontroles, mērījumu, pārbaužu rezultātus;

·   Laboratorijas iekārtu uzturēšana un kalibrēšana;

 

Ja vēlies pieteikties uz šo amatu, sūti savu CV ar norādi “Laborants” uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv, info pa tel. 29335069

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām.

 

Vakance aktuāla līdz 30.04.2021.

 

Vairāk par uzņēmumu varat uzzināt www.smiltenespiens.lv

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir AS „Smiltenes piens”, reģistrācijas numurs 43903002031, juridiskā adrese  Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

ZWCAD programmu pārstāvniecība Baltijas valstīs jau vairāk kā 12 gadus darbojas CAD/ CAM programmnodrošinājuma pārdošanas, apmācības un apkalpošanas nozarē.

Sakarā ar klientu apjoma palielināšanos, aicinām savā kolektīvā patstāvīgu, enerģisku personību amatam

 

PĀRDOŠANAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

 

Pienākumi:

organizēt un vadīt programmnodrošinājuma pārdošanu Igaunijā;
• veikt klientu konsultācijas pa telefonu;

• e-pasta sarakste ar klientiem;
• apstrādāt klientu pieprasījumus, piedāvāt atbilstošāko risinājumu;
• sagatavot piedāvājumus, slēgt darījumus;
• uzņemties atbildību, organizēt savu laiku un darbus saskaņā ar uzņēmuma mērķiem; uzturēt un papildināt klientu datu bāzi;

 

Sagaidām:

Ļoti labas igauņu valodas zināšanas.
Spēju viegli komunicēt ar cilvēkiem pa telefonu un e-pastā.
Spēju organizēt savu darbu un izpildīt pārdošanas mērķus.
Labas krievu un vēlamas latviešu valodas zināšanas.

 

Mēs piedāvājam:

Iespēju strādāt no mājām
Apmācības un attīstības iespējas.

Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (dators, telefons).

Atalgojumu, vidēji 1000 eiro neto un prēmijas, pēc pārbaudes laika.

 

Savu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz norādīto e-pasta adresi.

Darba laiks: Pilna slodze vai pusslodze

E-pasts: info@zwcad.lv

http://www.zwcad.lv

Valkas novada Ērģemes pamatskola meklē sākumskolas skolotāju uz nenoteiktu laiku.

Alga 790 Eiro. Darba apjoms 20 kontaktstundas nedēļā, saskaņā ar stundu sarakstu.

Vakance aktuāla no 13.11.2020. līdz aizpildīšanas brīdim.

Prasības kandidātam - augstākā pedagoģiskā izglītība, sākumskolas skolotāja kvalifikācija.

Jāveic pedagoga pienākumi, īstenojot pamatizglītības programmu.

Tālrunis informācijai 26360387.

Valkas novada Ērģemes pamatskola meklē sporta skolotāju uz nenoteiktu laiku, alga 790 Eiro par slodzi, ar pārskaitījumu, darba apjoms 2 kontaktstundas nedēļā saskaņā ar stundu sarakstu, vakance aktuāla no 01.09.2020. līdz aizpildīšanas brīdim.

 

Prasības kandidātam augstākā pedagoģiskā izglītība, sporta skolotāja kvalifikācija. Jāveic pedagoga pienākumi, īstenojot pamatizglītības programmu.

 

Tālrunis informācijai 26360387.

Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes ( reģ. Nr. Nr.90009247192, “Ausmas”, Kārķi) uz noteiktu laiku un uz nepilnu darba laiku (0,1 likme) aicina darbā autobusa vadītāju (kods pēc profesiju klasifikatora - 8331 01).

 

Darba pamatpienākumi:

 • Kārķu pagasta pārvaldes lietošanā esošo autobusu vadīšana;
 • atbildībā nodotā autobusa tehniskā stāvokļa uzraudzība;

 

Darba laiks:

 • darba dienās no plkst.7.00 līdz 9.00

Piedāvājam:

 • atalgojums – 4,77 EUR/h,
 • atvaļinājuma pabalstu,
 • sociālās garantijas.

 

 

Pieteikties pa tālruni 29105974 ( Komunālās saimniecības vadītājs) vai karki@valka.lv