08.12.2020
Valkas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība (09.12.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 9.decembrī plkst. 9.00 attālināti un Valkas novadā, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, sēžu zālē

 

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai
Ziņo – Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.