12.01.2021
Valkas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība (13.01.2021.)

2021.gada 13.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 13.00

Sēdes norises vieta: attālināti

 

Darba kārtība :

 

1. Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

2. Par konceptuālu atbalstu datortehnikas iegādei finanšu līzingā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

3. Par konceptuālu atbalstu operatīvā līzinga līguma slēgšanai par autotransportu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

4. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai investīciju projektu realizēšanai un infrastruktūras objektu būvniecībai.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

5. Par aizņēmuma ņemšanu budžeta un finanšu vadībai.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

6. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko un būvprojektu) izstrādei.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

7. Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

8. Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

9. Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada pašvaldības 2021.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

10. Par Ērģemes pagasta bibliotēku reorganizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

11. Par saistošo noteikumu Nr._ Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

12. Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Zemes komisijā.

Ziņo - Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

13. Par izmaiņām Komisijā tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.

Ziņo - Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

14. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās.

Ziņo - Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

15. Par saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2020.gada budžets”  2.pielikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

16. Par saistošo noteikumu Nr._ „Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.

Ziņo - Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.