12.10.2021
Valkas novada pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

No 11. oktobra Latvijā uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpi un glābtu iespējami vairāk cilvēku dzīvības.

 

Ārkārtējās situācijas laikā Valkas novada pašvaldības darbinieki, kuriem darba specifika to ļauj, strādā attālināti, tāpēc aicinām iedzīvotājus ar sev aktuālajiem jautājumiem vērsties attālinātā veidā, zvanot uz attiecīgā speciālista tālruņa numuru vai rakstot e-pastu. Pašvaldības speciālistu kontaktinformācija pieeja tīmekļvietnes www.valka.lv sadaļā “Kontakti”.

 

Valkas novada pašvaldības kase

(Semināra iela 29, Valkā)

 

Informējam, ka ārkārtas situācijas laikā Valkas novada pašvaldības kasē pakalpojumi tiek nodrošināti Sarkanajā  jeb nedrošajā režīmā (t.i. personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts netiek pārbaudīts), un tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

 

Pēc iepriekšēja pieraksta tiks nodrošinātas darba algu, sociālo pabalstu un izglītojamo stipendiju izmaksas, un pieņemtas arī iemaksas.

 

Pieteikties varat zvanot uz tālr. nr. 64722059 vai 26425031.


Valkas novada pašvaldība

(Beverīnas iela 3, Valkā)

 

Sarkanajā  jeb nedrošajā režīmā (t.i. personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts netiek pārbaudīts), iedzīvotājus pēc iepriekšējā pieraksta pieņems TIKAI DZIMTSARAKSTU NODAĻA:

 

Zaļajā jeb drošajā režīmā (t.i. uzrādot vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu) iedzīvotājus pēc iepriekšējā pieraksta pieņems: 

 

Attīstības un plānošanas nodaļa:

 • Inga Aleksejeva, tālr. 26128051, e-pasts: inga.aleksejeva@valka.lv (par līdzfinansējumu pieslēgumiem centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai Valkas pilsētā).

 

Teritorijas plānošanas daļa

 • Jānis Vindēls, tālr. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv (iedzīvotājus pēc iepriekšējā pieraksta pieņems Zaļajā jeb drošajā režīmā)
 • (tikai attālināti) Lāsma Engere, tālr. 29299595, e-pasts: lasma.engere@valka.lv (iedzīvotājiem sniedz konsultācijas tikai attālināti pa telefonu)

 

Administratīvi juridiskā nodaļa:

 

Neskaidrību gadījumā var sazināties ar priekšsēdētāja sekretariāta sekretāri zvanot uz tālr.nr. 64722238 vai 25749555.


Valkas novada pašvaldības administrācija

(Semināra ielā 9, Valkā)

 

Sarkanajā  jeb nedrošajā režīmā (t.i. personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts netiek pārbaudīts), iedzīvotājus pēc iepriekšējā pieraksta pieņems:

 • Ainārs Zābers - 26432490
 • Gints Stālmeisters - 25744199
 • Sandra Kažociņa - 64722203

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

(VPVKAC) (Rīgas iela 25, Valkā)

 

Lai saņemtu VPVKAC pakalpojumus klātienē ārkārtas situācijas laikā, iepriekš OBLIGĀTI jāpierakstās zvanot uz Valkas novada VPVKAC kontakttālruni 66954878, 26442285, 28644365 vai rakstot uz e-pastu: valka@pakalpojumucentri.lv.

 

VPVKAC pakalpojumus pirmdienās un ceturtdienās sniedz Zaļajā jeb drošajā režīmā (t.i. uzrādot vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu), otrdienās, trešdienās, piektdienās Sarkanajā jeb nedrošajā režīmā (t.i. personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts netiek pārbaudīts).


Valkas novada bāriņtiesa

(Semināra ielā 9, Valkā)

 

Valkas novada bāriņtiesa valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim:

 

Sarkanajā režīmā (t.i., personu vakcinācijas pārslimošanas vai testēšanas fakts netiek pārbaudīts) un ar iepriekšēju pierakstu apmeklētājus pieņems jautājumos, kas skar bērnu tiesību un personu ar rīcībspējas ierobežojumu aizsardzību.

 

Zaļajā režīmā (t.i., uzrādot vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu) un ar iepriekšēju pierakstu pieņems apmeklētājus, lai veiktu notariālos apliecinājumus.

 

Pieteikties var zvanot uz tālruņa numuriem, vai rakstot uz e-pastu:

Bāriņtiesas priekšsēdētājs K. Briedis, tālr.29453790

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece S. Lauciņa, tālr. 27820458

Bāriņtiesas locekle A. Oliņa, tālr. 27840754

Bāriņtiesas locekle D. Cekula, tālr. 27871162

Bāriņtiesas sekretāre I. Vērzemniece, tālr.26425668, e-pasts: barintiesa@valka.lv


Valkas novada būvvalde

(Semināra ielā 9, Valka)

 

Valkas novada būvvalde, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, pakalpojumus nodrošinās Zaļajā jeb drošajā režīmā (t.i., uzrādot vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu), pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena:

Plkst. 10:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

Piektdiena:

Plkst. 08:00 – 12:00

 

Informācija saziņai:

 • Būvvaldes vadītājs – būvinspektors – Māris Pandalons, tālr. 28378470, buvvalde@valka.lv;

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa

(Semināra ielā 9, Valkā)

 

Konsultācijas ar speciālistiem (izglītība, kultūra, sports, jaunatne) -  telefoniski, iepriekš piesakoties:

 • Rolands Rastaks, tālr. 25779961, e-pasts: rolands.rastaks@valka.lv
 • Raivis Graņics, tālr. 26306929, e-pasts: raivis.granics@valka.lv
 • Ramona Lapiņa, tālr. 64707501, 29434561, e-pasts: ramona.lapina@valka.lv
 • Māris Koops, tālr. 29424580, e-pasts: maris.koops@valka.lv
 • Romina Meļņika, tālr. 29472781, e-pasts: romina.melnika@valka.lv, jaunatne@valka.lv (Semināra iela 21)

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēdes tiek plānotas atbilstoši nepieciešamībai. Vecākiem telefoniski jāpiesakās iepriekš.


Dzīvokļu komisija

(Rīgas iela 25, Valkā)

 

Ārkārtas situācijas laikā Dzīvokļu komisija apmeklētājus pieņem zaļajā režīmā (uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu):

ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, Rīgas ielā 25, II stāvā.

 

Personām bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta ar jautājumiem vērsties attālinātā veidā,  zvanot uz tālr.nr. 28632770 vai rakstot e-pastu uz liga.metuzale@valka.lv .


 

Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs

(Rīgas iela 22, Valka)

 

No 21.oktobra līdz 15.novembrim Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs klātienes apmeklējumiem slēgts

Aicinām visus interesējošos jautājumus risināt attālināti zvanot - 26496945, 26446602 vai rakstot tib@valka.lv .


Valkas novada Centrālā bibliotēka

(Rīgas iela 22, Valkā)

 

No š.g. 21.oktobra līdz 14. novembrim Valkas novada Centrālā bibliotēka ir slēgta klātienes apmeklējumiem.

 

Izsniegtajiem izdevumiem nodošanas termiņš tiks pagarināts automātiski.

 


 

Valkas novada Sociālais dienests

(Rūjienas iela 3D, Valkā)

 

Valkas novada Sociālais dienests, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim, pakalpojumus nodrošinās Sarkanajā  jeb nedrošajā režīmā (t.i. personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts netiek pārbaudīts), un tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

 

Saziņai

Dienesta vadītāja                                             

Natālija Dubrovska - tālr. 29452453, e-pasts: natalija.dubrovska@valka.lv

 

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja

Iveta Poriete - tālr. 28374397, e-pasts: iveta.poriete@valka.lv

 

Sociālie darbinieki

Zane Zariņa - tālr. 28687967, e-pasts: zane.zarina@valka.lv

Evita Bašķe - tālr. 27291148, e-pasts: evita.baske@valka.lv

Kristiāna Jākobsone - tālr. 28681324, e-pasts: kristiana.jakobsone@valka.lv

Kristīne Klaipa - tālr. 28692945 , e-pasts: kristine.klaipa@valka.lv

Gunita Beikmane - tālr. 29264215, e-pasts: gunita.beikmane@valka.lv

Zita Roze - tālr. 28673013, e-pasts: zita.roze@valka.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore                                

Inese Mūze - tālr. 28687297, e-pasts: inese.muze@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.