26.11.2021
Vidzemes piejūras ainavu telpa, Rail Baltica un Rīgas metropoles areāla zonas – būtiskākie Vidzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijas papildinājumi; publiskā apspriešana līdz 3. decembrim

Vidzemes plānošanas reģiona atgādina, ka līdz š.g. 3. decembrim ikviens interesents aicināts caurlūkot un vērtēt Vidzemes plānošanas reģiona aktualizētās “Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” versiju 1.0. Stratēģiskās plānošanas dokuments ir nodots publiskajai apspriešanai ar š.g. 3. novembri, un ceturtdien, 25. novembrī plānota publiskās apspriešanas sanāksme tiešsaistē. Tās sākums plkst. 10.00; saite, lai pievienotos sanāksmei https://us06web.zoom.us/j/84317644098 (iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama).

 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030 / PROJEKTS (projekta versija aktualizēta uz 27.10.2021)

 

Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītāja norāda uz galvenajām izmaiņām, kas vidzemniekiem jāņem vērā: “Būtiskākās izmaiņas, kas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentā veiktas, saistītas ar administratīvi teritoriālās reformas rosinātajām pārmaiņām. Vidzemes plānošanas reģiona teritorija paplašinājās, pievienojoties Ogres, Limbažu un Saulkrastu novadu teritorijām. Lai gan ilgtspējīgas attīstības stratēģijas iepriekš definētie mērķi un prioritātes nav mainīti, tomēr būtiski papildinājumi nākuši klāt saistībā ar telpiskās attīstības perspektīvu, kuru papildina jaunās novadu teritorijas. Tagad mums saistošas ir arī atsevišķas Rīgas metropoles areāla teritorija, ņemot vērā, ka līdz ar Ogres un Saulkrastu novadu pievienošanos, reģionam īpaši aktuāls kļuvis Rīgas tuvums. Nācis klāt jauns izaicinājums  – Rail Baltica dzelzceļa būvniecība –, iecerētais projekts  uzskatāms par vienu no mobilitātes pārmaiņu veicinātājiem Vidzemē. Esam precizējuši arī Vidzemes reģiona viedo specializāciju jomas, atklājot vēl jaunas iespējas Vidzemes ekonomiskajai transformācijai, piemēram, atsevišķu uzmanību pievēršot arī t.s. zilās bioekonomikas potenciālam. Būtisks izaicinājums, kas līdzi nesīs arī plašas iespējas, ir Vidzemes piejūras ainavu telpa un ostas, kas ir nozīmīgs šīs telpas elements – ostas atbild ne tikai par ekonomisko attīstību, bet veicina arī reģiona sasniedzamību gan kravu, gan pasažieru pārvadājumiem. Paplašinājies ne tikai attīstību centru skaits, bet Vidzemes reģionam mainījušās arī interešu teritorijas, kas ir otrpus reģiona administratīvajām robežām.”

 

Lai arī ir svarīgi caurlūkot ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu ikvienam, īpašu uzmanību aicināti pievērst iedzīvotāji un pašvaldību speciālisti no jaunpienākušajiem novadiem, kuru attīstības mērķi un prioritātes no jauna iestrādātas kopējā Vidzemes attīstības vīzijā.  Ar publiskās apspriešanas kārtību iespējams iepazīties šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba

 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam ir cieši saistīta ar Attīstības programmas dokumentu, kas arī šobrīd ir izstrādes procesā, un kurā definētas precīzas rīcības un uzdevumi, kā stratēģijas mērķus plānots sasniegt.

 

Plānots, ka abu plānošanas dokumentu izstrāde tiks pabeigta vēl šogad. Tie stāsies spēkā pēc tam, kad tiks saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums un tos apstiprinās arī VPR Attīstības padome.

 

Jautājumiem: Ieva Kalniņa, VPR Teritoriālās nodaļas vadītāja, ieva.kalnina@vidzeme.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.