Deputāti
 

VENTS ARMANDS KRAUKLIS

Priekšsēdētājs

vents.krauklis@valka.lv

tel. 64722234

Finanšu komitejas priekšsēdētājs;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs;

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 

VIESTURS ZARIŅŠ

Priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

viesturs.zarins@valka.lv

tel. 64722237

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

       
 

 

UNDA OZOLIŅA

Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos

unda@valka.lv

Finanšu komiteja;

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;

Attīstības lietu komiteja

 
 

MARUTA STABULNIECE


maruta.stabulniece@valka.lv

Izglītības, kultūras

un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja

       
   

 

AGRIS SIMULIS

agris.simulis@valka.lv

tel. 64724055, 29434615

Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs;

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja

 

   

ANDIS SULA

andis.sula@valka.lv

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 

       
 

 KRISTAPS SULA

kristaps.sula@valka.lv

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja

   

SANDRA PILSKALNE

sandra.pilskalne@valka.lv

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

       
 

 EVIJA SMANE

evija.smane@valka.lv

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

   

AIVARS SJADEME

aivars.sjademe@valka.lv

tel. 29660985

Saimniecisko lietu komiteja;

 

 

       
   

 

VALDIS ŠAICĀNS

valdis.saicans@valka.lv

tel. 29145365

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Finanšu komiteja

 

 DACE BAŠĶE

dace.baske@valka.lv

Sociālo lietu komiteja;

 

       
 

 ANDRIS DAINIS

andris.dainis@valka.lv 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 
 

AGRIS KRASTIŅŠ

agris.krastins@valka.lv

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja;

Attīstības lietu komiteja

 

       
 

 JĀNIS ANŽE

 janis.anze@valka.lv

Saimniecisko lietu komiteja;

 

   

 

 

>