Deputāti
 

VENTS ARMANDS KRAUKLIS

Priekšsēdētājs

vents.krauklis@valka.lv

tel. 64722234

Finanšu komiteja;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 

VIESTURS ZARIŅŠ

Priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

viesturs.zarins@valka.lv

tel. 64722237

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

       

VITA BĒRZIŅA

vita.berzina@valka.lv

tel. 29386820

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 
 

AIVARS GAILIS

aivars.gailis@valka.lv

tel. 29224801

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 
       
   

MĀRTIŅŠ KREILIS

martins.kreilis@valka.lv

tel.29116045

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja

   

SERGEJS KUNCEVIČS

sergejs.kuncevics@valka.lv

tel. 

Finanšu komiteja;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

       
 

UNDA OZOLIŅA

unda@valka.lv

Finanšu komiteja;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja

   

SANDRA PILSKALNE

sandra.pilskalne@valka.lv

tel. 26391447

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

       
   

VALDIS ROGAINIS

valdis.rogainis@valka.lv

tel. 26117720

Attīstības lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

   

KRISTĪNE SIMONOVA

kristine.simonova@valka.lv

tel. 26950311

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja

       
   

AGRIS SIMULIS

agris.simulis@valka.lv

tel. 64724055, 29434615

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja

   

AIVARS SJADEME

aivars.sjademe@valka.lv

tel. 29660985

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja

       
 

MARUTA STABULNIECE

maruta.stabulniece@valka.lv

Izglītības, kultūras

un sporta komiteja

 
   

ANDIS SULA

andis.sula@valka.lv

tel. 26563463

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

       
 

VALDIS ŠAICĀNS

valdis.saicans@valka.lv

tel. 29145365

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja

 
   

 

 

>