13.01.2021
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (15.01.2021.)

2021.gada 15.janvārī 

Sēde sasaukta pulksten 13.00

Sēdes norises vieta: attālināti

 

Darba kārtība :

 

1. Informācija no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas:

 

  • par 2020./2021. mācību gada 1.semestra noslēgumu Valkas novada izglītības iestādēs,
  • par darba laika organizāciju pirmsskolas izglītības iestādēs vasaras mēnešos,
  • par jauno pedagogu atalgojuma sistēmu,
  • par aktivitātēm Valkas novada kultūras jomā,
  • par ziemas sporta aktivitātēm Valkas novadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.