26.09.2018
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem

Kabinets  Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads

 

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.septembrī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – kabinets Valkā, Rīgas ielā 24.

 

Izsolē piedalījās divi pretendenti.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 21.09.2018. lēmumu (protokols Nr.8.,1.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – kabinets, Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpas Nr.004, 14.4m2 platībā) ar nomas maksu mēnesī par 1 m2 EUR 2.85, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Jūlija Dzene.

 

Objekts tiek iznomāts manikīra pakalpojumu sniegšanai.

 

 

 

Komerctelpas, Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads

 

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.septembrī ir notikusi mutiskā izsole nomas objektam – komerctelpas Valkā, Rīgas ielā 24.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 21.09.2018. lēmumu (protokols Nr.8.,2.§) ir apstiprināti mutiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – komecrtelpas, Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, (telpu grupas Nr.002) ar kopējo platību 65.0m2, kas sastāv no kases telpas nr.1 (11.5 m²), priekštelpas nr.2 (9.7m2), darbnīcas nr.3 (26.8m2) un darbnīcas nr.4 (17.0m2)) ar nomas maksu mēnesī par 1 m2 EUR 1,75, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par minēto nomas objektu ir ieguvis SIA „A Aptiekas", reģistrācijas Nr.40003723815, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV – 1021.

 

Objekts tiek iznomāts aptieku darbības nodrošināšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.