14.01.2021
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (18.01.2021.)

2021.gada 18.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 13.00

Sēdes norises vieta: attālināti

 

Darba kārtība :

 

1.    Par telpu nomu Rīgas ielā 24, 3.stāvs, Valkā.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.    Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.