14.01.2021
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (18.01.2021.)

2021.gada 18.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

 

Darba kārtība :

1.    Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece - sociālā darbiniece

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.