27. oktobrī, Ministru prezidents Māris Kučinskis, viesosies Valkā. Ministru prezidentam plānota tikšanās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un izpilddirektoru Aināru Zāberu.       Darba vizītē iekļauta M. Kučinska piedalīšanās pasākumā, kas veltīts Latvijas valsts simtgades ...

27.10.2017

Piektdien, 27. oktobrī plkst. 10:00 ikviens interesents aicināts uz Varoņu ielas 39 katlu māju Lauktehnikā, kur tiks svinīgi atklāti 2 no jauna uzstādīti SIA “Kalvis” automatizēti apkures katli.           Kā jau bija ziņots, šī gada 11. jūlijā tika uzsākta Lauktehnikas ...

26.10.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 26. oktobrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība:   1. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopai “Nāburgi”. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 2. ...

23.10.2017

2014. - 2020. gada plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Latvijai izvirzīti deviņi savstarpēji saistīti un integrētas ES fondu ieguldījumu prioritārie virzieni un šīs programmas atbildīgā iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija. Valkas novada dome ir sadarbības ...

19.10.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 20.oktobrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība :   1. Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Ērģemes pagastā sadalīšanu; 2. Par nekustamā īpašuma „Mežmaļi”, Vijciema pagastā sadalīšanu; 3. Par nekustamā īpašuma ...

18.10.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrī plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopai “Nāburgi”. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 2. Valkas Jāņa Cimzes ...

12.10.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrī pulksten 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Par saistošo noteikumu Nr._ “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Līga Šķepaste, Būvvaldes arhitekte Aleksandrs Golubovs, novada domes ...

12.10.2017

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrī pulksten 11.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Kā sakārtot teritoriju aiz autoservisa "LIGUMSS", kā padarīt iebraukšanu Valkā vizuāli pievilcīgāku?   2. Par Attīstības lietu komitejas izbraukuma sēdi novembrī uz Vijciema pagastu ...

12.10.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrībrī pulksten 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, ...

12.10.2017

Divpusējās sadarbības fonds Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu vietējā līmenī” ietvaros ...

05.10.2017

Turpmāk arī Valkā varēs saņemt valsts un pašvaldību publiskos pakalpojumus – 2017. gada 28. septembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atklāja Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC). Reģionālās darba vizītes laikā ministrs tikās arī ar Valkas ...

28.09.2017

Igaunijas-Latvijas programma š.g. 5. oktobrī Tartu, Igaunijā atklās 3.projektu konkursu, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi no Latvijas un Igaunijas. Šajā konkursā kopīgu projektu īstenošanai ir plānots piešķirt ...

28.09.2017

Ceturtdien, 28.septembrī, plkst.15:00 Valkā, Rīgas ielā 25, tiks svinīgi atklāts Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC).   VPVKAC svinīgajā atklāšanā aicināti piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji – ...

26.09.2017

Pateicoties fonda “Iespēju tilts” aktīvai darbībai, paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts Valmierā,   un vidzemniekiem tuvākajā laikā būs pieejams jauns īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums – atelpas brīdis. Atelpas brīdis ir pakalpojums, kura mērķis ir bērniem ar invaliditāti un smagiem ...

26.09.2017

Valkas novada dome 11. oktobrī plkst.18.00 pašvaldības telpās, 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, organizē tikšanos ar iedzīvotājiem.   Tikšanās laikā domes vadība informēs iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī sniegs atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Ar ...

25.09.2017
>