Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 28.septembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: Par Latvijas valsts simtgades pasākumiem Valkas novadā. Informē – Aivars Ikšelis, IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs   1.Par valsts budžeta mērķdotācijas ...

25.09.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 27.septembrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : 1.Par adreses apstiprināšanu ēku īpašumam Valkas pagastā “Irbes”; 2.Par adrešu aktualizāciju Valkas novada teritorijā reģistrētajām nedzīvojamo telpu grupām; 3.Par nekustamā īpašuma ...

22.09.2017

2017.gada 13.oktobrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.   Valkas ...

21.09.2017

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, 2017.gada aprīlī tika uzsāktas vairākas aktivitātes un 2017.gada oktobra mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:   Visvairāk dalībnieku ir iesaistījušies ...

21.09.2017

15. septembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” norisinājās SIA “ZAAO” (ZAAO) Atvērto durvju dienas un projekta “Tīra vide teiks Paldies” uzsākšanas pasākums, kas vienkopus pulcēja pašvaldību vadītājus, par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgos speciālistus, ...

20.09.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 18.septembrī plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim.Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta ...

15.09.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 18.septembrī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, ...

15.09.2017

  Šodien, 8. septembrī Valkā darba vizītē ieradās Izraēlas vēstniece Latvijas Republikā Lirone Bar-Sadē (Lironne Bar-Sadeh). Apmeklējuma mērķis ir tikties ar pašvaldības vadību, kā arī iepazīties ar Valkas uzņēmējiem, izglītības un kultūras darbiniekiem.   Valkas novada domes priekšsēdētājs ...

08.09.2017

Rīt, 2017.gada 8.septembrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists. Tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un ...

07.09.2017

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 18. novembrī – LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā ...

04.09.2017

Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” un Lugažu bibliotēka, sadarbībā ar Antru Krili izsludina un rīko dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltīto dzejas autoru – iesācēju konkursu “Tu arī mani spēsi izpildīt”. Konkursa mērķis ir jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības ...

01.09.2017

Vakar, 30. augustā, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, kurš Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kongresā tika ievēlēts LPS valdē, piedalījās sarunās ar Finanšu ministriju par nākamā gada budžeta jautājumiem.           Šajās sarunās ...

31.08.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 31.augustā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.     Darba kārtība: Par projektiem Valkas novadā. Informē - Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par ...

28.08.2017

Valkas novada Pašvaldības policija regulāri saņem informāciju par Valkas novada teritorijā nelikumīgi izgāztajiem atkritumiem. Par šādām nelikumīgajām izgāztuvēm pārvēršas gan meži, pļavas, ceļu nomales, gan pilsētā un pagastos kapos paredzētās atkritumu konteineru vietas, kurās ļaundari tīšām atved ...

24.08.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 25.augustā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : 1.Par nomas līgumu noslēgšanu par zemi garāžu uzturēšanai, kas atrodas uz zemes gabala Kārķu pagasta Kārķos “Tirgotava”; 2.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Ērģemes pagastā, ...

23.08.2017
>