No 2017.gada 1.jūnija Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), var saņemt Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus:   Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), Valsts zemes dienests (turpmāk – ...

20.06.2017

ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA   Valkas novada domes ārkārtas sēde sasaukta 2017. gada 19. jūnijā plkst. 16:00   Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē     Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu. ZIŅO – I.Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas ...

19.06.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.Par Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs 2.Par alkohola reklāmu izvietošanu Valka pilsētā. Ziņo ...

16.06.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1.Par finansējuma piešķiršanu Bērnu – jauniešu sporta skolai. Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu – jauniešu sporta skolas direktore 2.Par dažādu darbu strādnieka likmi PII ...

16.06.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.Par finansējuma piešķiršanu Bērnu – jaunatnes sporta skolai. Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore 2.Par Valkas novada Bērnu-jaunatnes ...

16.06.2017

Šodien, 16. jūnijā, norisinājās Valkas novada domes jaunā sasaukuma pirmā sēde. To vadīja novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Rolands Rastaks. Pirmajā sēdē piedalījās visi šī gada 3. jūnijā Pašvaldību vēlēšanās ievēlētie deputāti. Sēdes galvenais jautājums bija novada ...

16.06.2017

2017.gada 16.jūnijā                                                                                                        ...

16.06.2017

Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām no pagājušā gada septembra līdz šī gada martam īstenoja informatīvo kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā” (http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/isa-pamaciba).   Šīs kampaņas mērķis ...

15.06.2017

No 4. jūnija līdz 6.jūnijam Valkas novada domes speciālisti kopā ar projekta “Green Railway” partneriem no Vidzemes un Dienvidigaunijas ar velosipēdiem iepazina 125km garo Zaļo ceļu Vennbahn.   Vennbahn ir kādreizējā dzelzceļa līnija, kas savienoja Vācijas pilsētu Āheni (Aachen) ar pilsētu Troisvierges, kas atrodas ...

15.06.2017

Ar 2017.gada 15.jūniju Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC), Rīgas ielā 25 (1.stāvā), tiks nodrošināti Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) pakalpojumi, kuru ietvaros tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VZD darbu un e-pakalpojumiem.   Valkas ...

14.06.2017

Valkas novada vēlēšanu komisijas sēdes   2017.gada 16.jūnija pulksten 1000   Beverīnas iela 3, lielā zālē   DARBA KĀRTĪBA   1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Ziņo: Rolands Rastaks – Valkas novada vēlēšanu ...

13.06.2017

Maija pēdējās dienās Interreg Europe RATIO projekta partneri viesojās Viterbo, Itālijā, lai iepazītu Anci Lazio reģiona pieredzi mazo un vidējo uzņēmumu(MVU) inovāciju atbalstam. Lazio reģions ir viens no ekonomiski spēcīgākajiem Itālijā ar ļoti lielu MVU īpatsvaru.Lai  uzņēmumi izdzīvotu mūsdienu tirgus apstākļos, izšķiroša ...

13.06.2017

Pamatojoties uz 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu Valkas novada rezultātiem, likuma “Par pašvaldībām” 19. pantu un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45. pantu, 2017. gada 16. jūnijā plkst. 10:00 Valkā, Beverīnas ielā 3, zālē, tiek sasaukta Valkas novada domes jaunā ...

12.06.2017

Biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība” pārstāvētajās pašvaldībās vēlēšanu rezultāti nepārsteidz – absolūti lielākajā daļā RACA pašvaldību uzvaru ir guvušas līdz šīm pie varas esošās partijas. Līdz ar to prognozējams, ka vairumā gadījumā amatos paliks ...

07.06.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 8.jūnijā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu no “Čorzemnieki 2.zemes gabals” uz “Mārstaļi”; 2.Par nekustamā īpašuma „Ķikuti”, Kārķu pagastā sadalīšanu; 3.Par ...

06.06.2017
>