01.10.2019
LSK uzsāk divus jaunus pakalpojumus Bauskā un Valkā

Šodien, 1. oktobrī, visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā veco ļaužu diena 2019.

 

Sveicot šajā dienā, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) ar 2019. gada 1. oktobri uzsāk divu jaunu pakalpojumu sniegšanu. Bauskas novadā sāks darboties LSK birojs “Aprūpe mājās”, savukārt, Valkā durvis vēris LSK sociālais centrs “Valka”.

 

 

Sociālās aprūpes centrs “Valka”

Kontaktinformācija Kontaktpersona
Adrese: Valka, Rūjienas iela 3E

 

Tālr.: 64725982

E-pasts: dace.baske@redcross.lv

Medicīnas māsas tālr.: 64725981

Aprūpētāju tālr.: 64725983

Vadītāja: Dace Bašķe

 

Centra darbības mērķis ir stabilizēt un uzlabot klientu dzīves kvalitāti un nodrošināt:

 • pastāvīgu dzīvesvietu un sociālo aprūpi pensijas  vecuma personām un personām ar invaliditāti (fiziska rakstura traucējumiem, kā arī ar viegliem garīga rakstura traucējumiem);
 • pilnu aprūpi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumus 4 reizes dienā, pirmreizējo nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pastāvīgu uzraudzību un aprūpi;
 • minimālu sociālo aprūpi klientiem, kam nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe.

 

Centra klienti tiek nodrošināti ar:

 • dzīvojamo platību un, nepieciešamības gadījumā, ar sadzīvei nepieciešamajām lietām;
 • veļu, apģērbu, apaviem (pilnas aprūpes gadījumā);
 • pirmreizējo medicīnisko palīdzību;
 • sociālā darbinieka pakalpojumiem atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • kultūras pasākumiem;
 • garīgo aprūpi (ja persona tādu vēlas) atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • palīdzību sociālo un juridisko jautājumu risināšanā (pēc nepieciešamības).

 

Centrā tiek uzņemtas šādas personas:

 • Valkas novadā deklarētās pensijas vecumu sasniegušas personas, kuras pastāvīgi nodzīvojušas un deklarējušās novada teritorijā vismaz pēdējo gadu un kuras veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
 • personas ar invaliditāti;
 • personas, kas izīrē sociālos vai dienesta dzīvokļus;
 • atsevišķos gadījumos citā novadā deklarētas personas ar samaksu pilnā apmērā (par 1 cilvēka uzturēšanas maksu, ko nosaka dome);
 • personas uz laiku.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.