20.04.2016
Dabai labu darīt ir viegli!

Dabas resursu saudzēšana ir apgūstams un viegls paradums, ar šādu vēstījumu SIA “ZAAO” izveidojis multiplikācijas īsfilmu bērniem. Animētajā stāstā tētis māca meitai par to, kā gudri iepirkties, kur likt izlietoto iepakojumu un kādus dabas resursus var ietaupīt, iepakojumu atdodot pārstrādei. Multfilma tiks demonstrēta bērniem, kuri RAAC “Daibe” apgūst sertificēto vides izglītības mācību programmu, tā būs pieejama pedagogiem, kuri vēlas stāstu iekļaut mācību stundu saturā.

 

Multiplikācijas īsfilma izstrādāta projekta “CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” ietvaros, kurš īstenots attīstot tehnoloģijas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”. Projekta īstenošanas rezultātā uzstādītas iekārtas, kas palīdz samazināt ietekmi uz vidi un palielina atkritumu reģenerācijas procesa efektivitāti ražošanas procesos, piemēram, palielinājies atgūto otrreizējo izejvielu sortiments un samazināts energoresursu patēriņš atkritumu apstrādes procesā līdz pat 90%.

 

Projekts „CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” īstenots, izmantojot EUR 153495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību. Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org

 

Links uz multfilmu https://www.youtube.com/watch?v=l4YnfdqvGEU

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.