04.03.2015
Iesnieguma veidlapa bezdarbnieka statusa iegūšanai pieejama NVA interneta vietnē

 Iesnieguma veidlapa bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tagad ir pieejama arī elektroniski - Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) interneta vietnē. Tātad, cilvēks, kurš vēlas iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, iesniegumu statusa piešķiršanai tagad var aizpildīt elektroniski, izmantojot NVA mājaslapā ievietoto veidlapu.

 Aizpildītais iesniegums jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz tās NVA filiāles e-pastu, ar kuru bezdarbnieks vai darba meklētājs sadarbosies. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija publicēta NVA mājaslapā.

 Pēc elektroniskā iesnieguma saņemšanas NVA sniegs rakstisku atbildi un noteiks dienu, kurā bezdarbniekam vai darba meklētājam būs jāierodas filiālē klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāsniedz ziņas par sevi, lai kopā ar NVA nodarbinātības aģentu izstrādātu individuālo darba meklēšanas plānu un noteiktu tās aktivitātes, kas veicinās bezdarbnieka vai darba meklētāja iekļaušanos darba tirgū.

 Atgādinām, ka tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās NVA ir personai, kura nestrādā; meklē darbu; ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; ir sasniegusi 15 gadu vecumu; nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi); nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; neatrodas ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

 Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem, NVA pieņem vienas darba dienas laikā!

 Bezdarbnieks var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.