07.12.2015
Jau pavisam drīz strādājošie varēs apgūt jaunās profesionālās pilnveides programmas energoefektīvā būvniecībā

Noslēgumam tuvojas darbs pie profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros. Projekta ietvaros izstrādātas programmas “Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un “Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”, kas sniegs padziļinātas un praktiski pielietojamas zināšanas par mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem. Novembrī kārtējā projekta sanāksmē partneri pārrunāja izglītības programmu saturu un plānotās apmācības. Nākamā gada sākumā plānots pēc šīm programmām veikt pilotapmācības divām grupām – potenciālajiem programmu pasniedzējiem un strādājošajiem.

 

“BUILD UP Skills FORCE” profesionālās pilnveides izglītības programmas būs paredzētas būvniecībā strādājošajiem un profesionālo izglītības iestāžu un mācību centru skolotājiem. Strādnieki un tehniķi, kuri iepriekš apguvuši kādu no būvniecības profesijām (I, II, III kvalifikācijas līmenis) vai kuriem ir vidējā izglītība ar darba devēja apliecinājumu par praktisko darbu pieredzi, noslēdzot 160 stundu mācību programmu, iegūs valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi, kas apliecinās viņu zināšanas un prasmes zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā un renovācijā.

 

Programmu ietvaros dalībnieki iegūs kā teorētiskas, tā arī praktiskas zināšanas par energoefektīvu jaunu ēku būvniecību un esošo ēku atjaunošanu. Viņi iepazīsies ar dažādiem siltumizolācijas materiāliem, to īpašībām, logu un jumtu siltināšanas principiem un metodēm, ventilācijas sistēmu, efektīvu apkures un karstā ūdens sistēmu izbūves principiem, kā arī ar dažādu atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējām apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

 

Kursu ietvaros paredzētas praktiskās nodarbības, kuru ietvaros dalībnieki strādās pie praktisku uzdevumu veikšanās, kas saistīti ar pareizu logu iebūvi, pašlīmējošo lentu izmantošanu, mansarda jumtu un jumta renovāciju, savukārt inženierkomunikāciju grupa praktiski apgūs termoregulatoru darbību, apkures sistēmas regulēšanu, karstā ūdens sistēmas, siltummezglu siltināšanu un cauruļvadu montāžas paņēmienus. Apmācību laikā vērtēsim biežāk pieļautās kļūdas ēku renovācijā un to ietekmi uz ēkas enerģijas patēriņu un komfortu telpās.

 

Par iespēju pieteikties strādnieku pilotkursam ziņosim jau tuvākajā laikā, tāpēc sekojiet aktuālajai informācijai projekta mājaslapā http://www.rpr.gov.lv/bus-force/.

 

Ar Rīgas plānošanas reģiona vadību tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Saprātīga enerģija Eiropai” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei. Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds.

 

Vairāk par projektu: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

Papildu informācija: Agris Kamenders, projekta vadītājs, Rīgas plānošanas reģions, e-pasts: agris[punkts]kamenders[uz]rtu[punkts]lv, tālr. 29145442.

 

 Par šīs publikācijas saturu pilnu atbildību uzņemas projekta „BUILD UP Skills FORCE” īstenotāji. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), kā arī Eiropas Komisija nav atbildīga par šīs informācijas atspoguļošanu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.