02.02.2015
LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi

No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) ir publicējis LAD publiskajā lauku reģistrā ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums. Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.

LAD atgādina, ka lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha.

Zaļināšana sastāv no:

-kultūraugu dažādošanas;

-ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;

-esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015.gadā platību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī ir publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav jāievēro.

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientiem.

 Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.