23.03.2015
Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus pārstāvošās biedrības apvienojas Latvijas Biznesa savienībā

 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums (turpmāk – MVU Forums) un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija (turpmāk - MVU Konfederācija) apvienojas, lai stiprinātu biznesa konkurētspēju - uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un atbalsta instrumentu ieviešanu ekonomikas stagnācijas pārvarēšanai. Abas organizācijas turpmāk veidos Latvijas Biznesa savienību, kas pārstāvēs Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus nacionālā un starptautiskā līmenī.

 MVU Forums un MVU Konfederācija paredz finanšu, ekonomisko un sociālo izaicinājumu pieaugumu. Pēdējos gados veiktās izmaiņas nacionālos normatīvos aktos, kvalificētas izglītības un inovāciju sistēmas, investīciju  un infrastruktūras pieejamības trūkums ir kavējis uzņēmējdarbības gara stiprināšanu. Viens no iemesliem ir MVU pārstāvniecības iztrūkums dialogā starp likumdevēju varu, izpildvaru un MVU sektoru. Savukārt nākotnē Latvijas tautsaimniecībai, kuru par 99,6% (pēc Eiropas Savienības MVU definīcijas) veido tieši mazie un vidējie uzņēmumi, ir jārod risinājumi jaunu un labāku darba vietu radīšanai Rietumeiropas ekonomiskās stagnācijas, vietējā un Krievijas tirgus pieprasījuma krituma apstākļos.

 MVU Foruma valdes priekšsēdētāja Elīna Egle: ''mūsu partneri privātā un publiskā sektorā pauduši aicinājumu MVU Forumam aktīvāk iesaistīties MVU interešu aizstāvībā nacionālā un ES līmenī. Saņemot atbalstu no biznesa, esam pieņēmuši lēmumu apvienot MVU biedrību un darba devēju organizāciju spēkus. Mēs aktīvi turpināsim darbu Eiropas Komisijas sociālā partnera, Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas - UEAPME biedra statusā un iestāsimies par sociālās partnerības reālu atdzimšanu.''

MVU Konfederācijas prezidents Ēriks Rozencveigs uzsver, ka ''MVU Konfederācijas dalīborganizācijas uzskata par lietderīgu maksimāli apvienot  to biedrību  spēkus,  kas  cenšas  panākt  sociāli atbildīgu valsts pārvaldi. Kopīgi gribam panākt, lai nabadzība nedzītu cilvēkus prom no Latvijas, lai rastos iespējas dzīvot un strādāt Tēvzemē!''

MVU Foruma un MVU Konfederācijas apvienotās biedru kopsapulces norisināsies un jaunās organizācijas padome tiks ievēlēta š.g. 25.martā plkst. 15:00-17:00, Rīgā, Doma laukumā 1, viesnīcas “Gutenbergs” konferenču zālē. Priecāsimies sniegt papildus informāciju medijiem par plānoto pasākumu.

Vairāk par MVU Forumu:

Dibināts 2012.gada novembrī, lai īstenotu iniciatīvu ''Atbalsti Mazo biznesu'' un pārstāvētu Latvijas MVU Eiropas Komisijas sociālā partnera - Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā (turpmāk - UEAPME).

Apvieno vairāk kā 200 uzņēmumu un iniciatīvā iesaista 4700 uzņēmumu. Valdes priekšsēdātāja Elīna Egle.

2013.gadā saņēma Eiropas Komisijas ''European Enterprise Promotion Awards'' nacionālo godalgu un Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu.

Vairāk par MVU Konfederāciju:

Saknes rodamas 1996.gadā iesaistot darbā uzņēmējus apvienojošas biedrības kā apvienībai “Saime”. 2001.gada maijā pievienojoties Latvijas Eksporta asociācijai, iegūts nosaukums MVU Konfederācija un turpināts darbs kā darba devēju organizāciju apvienībai.

Apvieno 9 darba devēju organizācijas. Prezidents Ēriks Rozencveigs.

MVU Konfederācija aktīvi darbojas Nevalstisko organizāciju un Ministru Kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē no tās izveides pirmssākumiem, kā arī savulaik bija viens no līdzdibinātājiem Ekonomikas ministrijas MVU konsultatīvajai padomei.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.