14.03.2022
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 31. martam veicams pirmais šā gada nodokļa maksājums

Valkas novada pašvaldība atgādina, ka līdz 2022. gada 31. martam veicams pirmais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu, nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā reizi ceturksnī - līdz maksājuma paziņojumā norādītajiem termiņiem, vai vienu reizi gadā avansa veidā. Veicot maksājumu reizi gadā, avansa veidā, tas jāveic līdz 31. martam.

 

Nomaksāt nodokli, iespējams internetbankā, portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.

 

Valkas pilsētas kase ārkārtējās situācijas laikā strādā tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. nr. 64722059 vai 26425031.

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī norādīt maksājuma mērķi un maksāšanas paziņojuma Nr..

 

Pārskaitījums veicams uz SEB bankas kontu, LV16UNLA0050014283134 vai Swedbankas kontu LV60HABA0551032873013.

 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ nevarat veikt nekustamā nodokļa samaksu noteiktajā termiņā, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, Valkas novada pašvaldībai ir tiesības, pamatojoties uz Jūsu, kā nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu, pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku.

 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā vai e-adresē.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators turpmāk pieejams Semināra ielā 29.

 

Tālrunis informācijai – 29237967

 

Pateicamies tiem nodokļu maksātājiem, kas nekustamā īpašuma nodokli jau samaksājuši.

 

Informāciju sagatavoja:

Daira Zalužinska,

Valkas novada pašvaldības

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
mob.tālr. 29237967

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.