17.10.2017
Rīt Valgā norisināsies Igaunijas – Latvijas vēstures konference “Slēptais un publiskais kultūras mantojums Valgā/Valkā un tuvākajā apkārtnē”

Šī gada 8. novembrī Valgas Profesionālās izglītības centrā (Loode ielā 3, Valgā) no plkst. 10:00 norisināsies Igaunijas – Latvijas vēstures konference “Slēptais un publiskais kultūras mantojums Valgā/Valkā un tuvākajā apkārtnē”. Vēstures konferenci organizē Valgas Muzejs sadarbībā ar Valgas pilsētu un Latvijas – Igaunijas institūtu. Konferences darba valodas: igauņu un latviešu (sinhronā tulkošana).

         

Konferences dalībnieku uzmanībai tiks piedāvāti referāti no Latvijas un Igaunijas universitāšu un muzeju atzītiem lektoriem - Martin Malve (Tartu Universitātes doktorants), Mg.hist. llze Mālkalniete (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Arheoloģijas departamenta kolekciju galvenā glabātāja), Oliver Orro (Igaunijas Mākslas akadēmijas zinātniskais līdzstrādnieks), Ligita Drubiņa (Valkas novadpētniecības muzejs, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja) u.c.

           

Dalība konferencē bezmaksas. Reģistrācija līdz 6. novembrim šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN6JeTud2-asO__ImWvQQfL-bTtJ77RvZp9dK1hWs2YqwE7g/viewform

         

Pēc lekcijām interesenti aicināti uz ekskursiju pa pilsētu “Valgā ar pieminekļu aizsardzības speciālista redzējumu” Oliver Orro vadībā (vajadzīga iepriekšēja pieteikšanās).

 

Konferences dienaskārtība

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.