26.01.2015
NVA arī šogad piedāvā iespēju ārstēties no atkarībām

Bezdarbniekiem, kuriem atrast pastāvīgu darbu traucē atkarības problēmas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad piedāvā iespēju ārstēties no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarības pēc Minesotas 12 soļu programmas. Kopš 2012.gada decembra šādu iespēju NVA piedāvāja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros, bet tagad tas ir valsts finansēts „Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām”.

 Pieteikties ārstēšanai var bezdarbnieki vecumā no 18 gadiem, kuriem ir saņemts narkologa atzinumus par alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarību un kuri vismaz trīs mēnešus ir reģistrēti NVA kā bezdarbnieki vai pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz sešus mēnešus nav strādājuši.

 Ārstniecība ilgst 28 dienas un bezdarbnieki tajā iesaistās brīvprātīgi. Pasākumu īsteno divas ārstniecības iestādes -  SIA „Akrona 12” Rīgā un VSIA Slimnīca „Ģintermuiža” Jelgavā, kas nodrošina bezdarbniekiem atkarības slimību ārstēšanu saskaņā ar Minesotas 12 soļu programmu. Tās galvenais uzdevums - uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, iemācīt viņam saprast, ka, lai pārvarētu atkarības radītās negatīvās sekas, vispirms jāmainās pašam.

Pasākuma dalībniekiem NVA apmaksā pacientu iemaksu 7.11 eiro apmērā par vienu ārstēšanās dienu (izņemot tos, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksas). Saņemot ārstniecības pakalpojumus dienas stacionārā, pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem tiek finansēti arī izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi 13.37 eiro apmērā par vienu ārstēšanās dienu atbilstoši faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam.

Kā pieteikties dalībai?

1. Jādodas uz savu NVA filiāli un jāpaziņo par vēlmi piedalīties pasākumā.

2. Jāuzrāda narkologa atzinums.

3. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.

4. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.

5. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot pasi, narkologa atzinumu un individuālo darba meklēšanas plānu.

 Uzziņai: ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros ārstēšanos no atkarībām bija uzsākuši 356 bezdarbnieki, bet ārstniecības kursu pabeiguši – 330. 6 mēnešu laikā pēc ārstēšanās pabeigšanas pastāvīgā darbā iekārtojās vai uzsāka dalību NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos 242 bezdarbnieki.

 Sagatavoja: Iveta Kancēna Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67021808; 67021744 info[uz]nva[punkts]gov[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.